Arboboetes: waarom beroep vaak loont

De Inspectie SZW (“ISZW”), in de volksmond ook wel bekend als de Arbeidsinspectie, kan boetes opleggen wegens overtredingen van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden (“Arbo”). De belangrijkste wetgeving op dit gebied is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. In 2016 heeft ISZW 3.685 boetebeschikkingen verzonden voor een totaal bedrag van € 39,4 miljoen. De boete kan worden opgelegd aan een bedrijf, maar ook aan de leidinggevende die verantwoordelijk was voor het begaan van een overtreding (de “feitelijk leidinggevende”). Als uw bedrijf een Arboboete ontvangt dan hoeft u zich daar niet altijd bij neer te leggen. De Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) stelt namelijk duidelijke grenzen aan de bevoegdheid om boetes op te leggen. Zo mag een boete niet worden opgelegd als de overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten (artikel 5:41 Awb). Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBZWB:2017:6591. Daarnaast moet een boete evenredig zijn (artikel 5:46 lid 2 Awb). Dat betekent onder meer dat de boete moet zijn afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten en de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. ISZW heeft beleidsregels opgesteld om de hoogte van een Arboboete te bepalen (link). Op grond van dit beleid wordt de hoogte van een Arboboete onder meer afhankelijk gesteld van de omvang van een bedrijf en de inspanningen die de werkgever heeft verricht om de overtreding te voorkomen. Deze beleidsregel laat echter onverlet dat ISZW per concreet geval moet beoordelen of de hoogte van de boete evenredig is. Dat kan ertoe leiden dat van de beleidsregels moet worden afgeweken (ABRvS 21 juli 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BN1905). De rechter toetst zonder terughoudendheid of de boete leidt tot een evenredige sanctie. Dat leidt er regelmatig toe dat een Arboboete wordt gematigd. Zie hieronder enkele recente voorbeelden:
  • de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”), matigde een boete omdat de werkgever na constatering van de overtreding inspanningen had verricht gericht op het beperken van de gevolgen van de begane overtreding (ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3362);
  • in dezelfde uitspraak werd de boete mede gematigd omdat een grote hoeveelheid boetes ter zake van één feitelijke handeling was gecumuleerd (ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3362)
  • in een andere uitspraak werd een Arbo-boete gematigd omdat het ongeval tijdens een spoedklus plaatsvond, waarbij de werkgever door derden verkeerd was geïnformeerd over de situatie ter plekke (ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3303);
  • de rechtbank Rotterdam matigde een boete omdat een overtreding leidde tot een ongeval dat slechts beperkt letsel tot gevolg had gehad. In de beleidsregel werd volgens de rechtbank ten onrechte geen verschil gemaakt tussen een ongeval dat beperkt letsel tot gevolg heeft en letsel dat blijvende invaliditeit tot gevolg heeft voor de bepaling van de hoogte van de boete (Rb Rotterdam 7 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5176);
  • de ABRvS oordeelde verder recent dat voor de hoogte van de boete de omvang van een bedrijf of instelling op het moment van de boeteoplegging bepalend is. ISZW was ten onrechte uitgegaan van de omvang van het bedrijf op het moment dat de overtreding werd begaan. De boete werd om die reden gematigd (ABRvS 22 november 2017, ELCI:NL:RVS:2017:3217).
Kortom: het loont vaak om bezwaar en beroep in te stellen tegen een Arboboete. Het boeteteam van Ploum kan u daarbij helpen. Wij voeren met grote regelmaat procedures tegen Arboboetes. Wij adviseren u over de strategie en verwoorden uw standpunt tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure. Wij kunnen u daarnaast helpen om boetes te voorkomen door interne audits, trainingen en advies met betrekking tot de naleving van Arbowetgeving. Indien u vragen heeft of nadere informatie wenst dan kunt u contact opnemen met Stephan Sluiter (s.sluiter@ploum.nl of 010 - 404 11 05).

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.