NOW-3: wat wijzigt er ten opzichte van eerdere edities?

22 Oct '20

Auteur(s): Michelle Westhoeve, Bo Leeuwestein,

Het kabinet heeft per 1 oktober 2020 de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) met negen maanden verlengd. De regeling is op 9 oktober 2020 gepubliceerd. De NOW-3 is de opvolger van de NOW-1 en NOW-2 en voorziet werkgevers in een tegemoetkoming in loonkosten ter compensatie van een omzetdaling. In dit artikel wordt gefocust op het doel, de inhoud en de belangrijkste wijzigingen van de NOW-3 ten opzichte van de NOW-1 en NOW-2.

Het doel van NOW-3

Het doel van de NOW-3 is om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, waardoor ondanks het omzetverlies zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Naast deze bekende doelstelling wil het kabinet met de NOW-3 bereiken dat werkgevers zich samen met werknemers kunnen voorbereiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Inhoud van de NOW-3

De NOW-3 heeft een langere looptijd dan de NOW-1 en NOW-2 en is verdeeld in 3 afzonderlijke tijdvakken:
 • Tranche 3: heeft een looptijd van 1 oktober 2020 – 1 januari 2021
 • Tranche 4: heeft een looptijd van 1 januari 2021 – 1 april 2021
 • Tranche 5: heeft een looptijd van 1 april 2021 – 1 juli 2021
Net zoals de eerdere NOW-regelingen worden werkgevers op grond van de NOW-3 gecompenseerd in de betaling van de loonkosten. De hoogte van de subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling en de loonsom over juni 2020. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden.

Wat verandert er?

Ondanks het feit dat het systeem van de steunmaatregel onder de NOW-3 hetzelfde blijft, zijn er een aantal belangrijke verschillen met de NOW-1 en de NOW-2. Zo heeft het kabinet met de NOW-3 beoogd de overheidssteun langzaam af te bouwen, om een grote schok op de arbeidsmarkt bij het eindigen van de subsidie te voorkomen. De belangrijkste verschillen zullen hieronder puntsgewijs besproken worden.
 • Het vergoedingspercentage van de loonsom wordt per tranche verlaagd: in de derde tranche bedraagt dit percentage 80%, in de vierde tranche 70% en in de vijfde tranche 60% van de loonsom;
 • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor subsidie, gaat omhoog. Dit omzetverlies is in de derde tranche (nog) 20% maar gaat in de vierde en vijfde tranche naar 30%;
 • In tranche 5 wordt de subsidie niet langer gemaximeerd op 2 maal het maximumdagloon (€9691,- per maand), maar eenmaal het maximumdagloon (€4845,- per maand). Deze bedragen worden per 1 januari 2021 geïndexeerd;
 • Werkgevers hebben in de NOW-3 de ruimte om de loonsom te laten dalen indien dit nodig is, zonder dat dit gevolgen heeft voor het subsidiebedrag. Het vrijstellingspercentage is 10% in de derde tranche, 15% in de vierde tranche en 20% in de vijfde tranche;
 • De kortingen die golden binnen de NOW-1 en -2 ten aanzien van het doen van een aanvraag tot ontslag van een werknemer om bedrijfseconomische redenen, vervalt. Ook de voorwaarde dat 100% van het loon van de werknemer die wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen in mindering wordt gebracht op het subsidiebedrag, vervalt;
 • De korting van 5% op de subsidie die onder de NOW-2 gold als werkgevers bij een collectief ontslag geen overeenstemming bereikten met de vakbonden, is vervallen. Daarnaast gelden er geen aanvullende voorwaarden meer bij een collectief ontslag (de WMCO blijft uiteraard wel gelden);
 • Naast de verplichtingen die al onder de NOW-2 golden, heeft de werkgever onder de nieuwe regeling extra verplichtingen. Zo heeft de werkgever een inspanningsverplichting om werknemers waarvan afscheid genomen zal worden, naar nieuw werk te begeleiden. Deze verplichting geldt zodra het voornemen bestaat een arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet voort te zetten. Daarnaast zijn werkgevers onder de NOW-3 verplicht voor de werknemers waarvoor zij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen hebben ingediend, contact met het UWV op te nemen. Doet de werkgever dit niet, dan wordt een korting van 5% op de subsidie toegepast. Tenslotte is de werkgever verplicht de OR of PVT of, bij het ontbreken daarvan, het personeel te informeren over de subsidieverlening.

Wat wijzigt er niet?

 • De opslag van 40% ter tegemoetkoming van aanvullende lasten en kosten blijft (in alle tranches) staan;
 • Werkgevers behouden de verplichting de subsidie doelmatig en doelgericht te besteden;
 • Werkgevers behouden ook de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren aan scholing te doen;
 • Nog steeds is het voor werkgevers die een beroep doen op de NOW-3 verboden dividend- en winstuitkeringen te doen aan aandeelhouders en derden.
Het beoogde tijdvak waarbinnen aanvragen gedaan kunnen worden is voor de derde tranche 16 november t/m 13 december 2020. Het beoogde aanvraagtijdvak voor de vierde en vijfde tranche is respectievelijk 15 februari t/m 14 maart 2021 en 17 mei t/m 13 juni 2021. Heeft u vragen over de toepassing van de NOW-3? Neem dan contact op met ons team Arbeidsrecht. Wij voorzien u graag van advies. Dit artikel is geschreven door Frans Bakker.

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.