https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Gezondheid/doctor-563428_1920.jpg

Interview met kandidaat-notaris Melanie Verduyn Lunel over de Wet Toetreding Zorgaanbieders (“Wtza”)

15 nov '21

De Wet Toetreding Zorgaanbieders (“Wtza”) treedt op 1 januari 2022 in werking. Met de Wtza wordt een nieuw toelatingssysteem van zorgorganisaties in het leven geroepen ter vervanging van het toelatingssysteem onder de Wet Toelating Zorginstellingen (“WTZi”).

We stelden Melanie Verduyn Lunel, werkzaam als kandidaat-notaris bij Ploum, een aantal vragen over deze wet en de mogelijke gevolgen daarvan voor u als zorgorganisatie.

Kan je kort de achtergrond van deze nieuwe wet toelichten?

Het toelatingssysteem van zorgorganisaties onder de WTZi kent een beperkte reikwijdte. Slechts een klein deel van nieuwe zorgorganisaties dient daadwerkelijk een toelatingsaanvraag te doen om te mogen starten met het verlenen van zorg. Een groot deel van de zorgorganisaties beschikt van rechtswege over een toelating. Dit heeft tot gevolg dat een zorgorganisatie zorg kan gaan verlenen zonder dat vooraf wordt getoetst of er voldoende waarborgen aanwezig zijn voor een transparante en ordelijke bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Ook kan de externe toezichthouder in de zorg – de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (“IGJ”) – mogelijk geen toezicht uitoefenen op de zorgorganisatie omdat zij geen weet heeft van het bestaan van die organisatie.

De Wtza beoogt zorgorganisaties bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid en de eisen waaraan de door de zorgorganisatie te verlenen zorg dient te voldoen. Ook dient de Wtza de IGJ  beter in staat te stellen om het toezicht op de kwaliteit van de zorg uit te oefenen. De Wtza is in beginsel van toepassing op alle zorginstellingen en solistisch werkende zorgverleners.

Zorgorganisaties die op dit moment niet onder de WTZi vallen of daar wel onder vallen maar van bepaalde verplichtingen zijn uitgezonderd, worden straks mogelijk geconfronteerd met nieuwe verplichtingen voortvloeiende uit de Wtza. De WTZi blijft overigens relevant voor bijvoorbeeld het verbod op een winstoogmerk.

Hoe kijk jij naar deze onwikkeling?

De Wtza bevat drie belangrijke vereisten: een meldplicht, een vergunningsplicht en eisen omtrent de bestuursstructuur. Een zorgorganisatie hoeft niet altijd aan alle vereisten te voldoen. Dit kan per zorgorganisatie verschillen en hangt onder meer af van het aantal zorgverleners en het soort zorg dat wordt verleend. Hierover kunt u meer lezen in een reeds verschenen artikel op onze website: ‘Inwerkingtreding van de Wtza en AWtza: veranderingen voor zorgaanbieders’.

Zorgorganisaties doen er goed aan om met het oog op de inwerkingtreding van de Wtza hun governancestructuur en statuten te herzien Met name de eisen omtrent de bestuursstructuur vergen mogelijk een andere governancestructuur en/of wijziging van de statuten.

Worden de statuten gewijzigd, dan dienen zorgorganisaties erop bedacht te zijn dat daarbij mogelijk ook rekening moet worden houden met de op 1 juli jl. in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”). De WBTR brengt de regels voor bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan van onder meer stichtingen meer in lijn met die voor bestuurders en leden van het toezichthoudend orgaan van naamloze en besloten vennootschappen en heeft ook gevolgen voor de zorgsector. De WBTR ziet onder meer op een statutaire belet- en ontstentenisregeling, een gewijzigde regeling in geval van tegenstrijdig belang en een beperking van meervoudig stemrecht. Volgens het overgangsrecht dienen organisaties de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging in overeenstemming te brengen met de WBTR.

Wat zou jij zorgorganisaties gezien bovenstaande adviseren nu te doen?

Het is raadzaam om als zorgorganisatie na te laten gaan of, en zo ja in hoeverre, de Wtza op de organisatie van toepassing is. Uiteraard kunnen wij u hier goed bij helpen.

Heeft u interesse in een gesprek met Melanie om te kijken wat zij voor uw organisatie kan betekenen, dan kunt u direct contact meer haar opnemen. Haar contactgegevens zijn hiernaast weergegeven.

----------

Melanie is werkzaam als kandidaat-notaris bij Ploum. Zij adviseert en begeleidt cliënten op nationaal en internationaal niveau bij oprichtingen en statutenwijzigingen, certificeringen en uitgiften van aandelen, herstructureringen, reorganisaties, overnames, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen, aandelenoverdrachten en (turbo)liquidaties. Melanie houdt zich in het bijzonder bezig met startups en zorggerelateerde onderwerpen.
Melanie heeft eerder samen met Frank Barendrecht het artikel ‘Inwerkingtreding van de Wtza en AWtza: veranderingen voor zorgaanbieders’ geschreven.

 

 

Contact

Kandidaat notaris

Melanie Verduyn Lunel

Expertises:  Notarieel recht, Ondernemingsrecht, Fusies en Overnames, Zorg,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Expertise(s)

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.