Zorg

Bij Ploum staat de zorg voor onze cliënten voorop, net als bij u. De specialisten van Ploum adviseren zorgaanbieders en toeleveranciers in de zorgsector over vrijwel alle juridische vragen. Wij combineren onze kennis vanuit diverse rechtsgebieden in één multidisciplinair team Zorg. De bindende factor tussen de advocaten en notarissen in dit team is onze kennis van en ervaring met de gezondheidszorg.

Wij staan bekend om onze praktische aanpak en goede bereikbaarheid. Wij werken snel, efficiënt en kostenbewust aan werkende oplossingen. Onze specialisten begeleiden u graag bij de juridische aspecten en vraagstukken rondom zorg.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Wij werken onder andere voor

 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra
 • Revalidatiecentra
 • Verpleeg- en verzorgingsinstellingen
 • Thuiszorgorganisaties
 • Huisartspraktijkgroepen
 • Arbodiensten
 • Preventieve gezondheidszorg
 • Farmaceuten
 • Toeleveranciers in de zorg, zoals aanbieders van software en medische hulpmiddelen

Onze expertise binnen de zorg

De advocaten en (kandidaat-)notarissen Ondernemingsrecht uit ons team hebben kennis van de zorgwetgeving en praktische ervaring in de zorgsector. Zij adviseren over en begeleiden onder andere bij:

 • Samenwerkingsvormen
 • (Her)structurering van zorgorganisaties
 • De inrichting van statuten en reglementen
 • Bestuur en toezicht / Governancecode Zorg
 • Fusies, splitsingen en overnames
 • Ontbindingen en liquidaties
 • Oprichtingen
 • De Wet toelating zorginstellingen (WTZi)/Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 • Winstuitkeringen

Wij adviseren en procederen over de bescherming van ontwikkelde software of hulpmiddelen door intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrecht, modelrecht of merkenrecht), het sluiten van IT-contracten (o.a. inzake patiëntendossiers en SLA’s), licentiecontracten, onderzoekscontracten en NDA’s en het reclamerecht. Ons privacy team heeft veel expertise op het gebied van de verzameling, het gebruik en de uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) en helpt o.a. bij het sluiten van verwerkersovereenkomsten en het afhandelen van inzageverzoeken in overeenstemming met de AVG en andere relevante wetgeving. Bij de ontwikkeling of inkoop van zorg gerelateerde producten denken wij mee over productaansprakelijkheid en markttoegang (MDR). Daarnaast hebben wij een bijzondere specialisatie in e-health (apps, slimme devices, digitale consulten) en het gebruik van Artifical Intelligence in de zorg. Wij werken voor verschillende organisaties die opereren op dit terrein, zoals zorgverleners (care en cure), overheden, app ontwikkelaars, ICT-bedrijven en patiëntenorganisaties. Verder adviseren wij over onder andere:

 • (Elektronische) patiëntendossiers
 • Medisch beroepsgeheim
 • Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)
 • Privacybeleid en privacyverklaringen
 • Internationale gegevensuitwisseling
 • Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Wij adviseren en procederen voor zorginstellingen en andere organisaties in de zorgsector over alle soorten vragen die verband houden met de toepassing van de mededingingsregels in de zorg en de risico’s op handhaving door de ACM. Daarbij gaat het onder meer om de begeleiding van en advisering over:

 • Fusies en overnames
 • Ketenzorg en andere samenwerkingsverbanden
 • Compliance
 • Machtspositie/aanmerkelijke marktmacht
 • Procedures bij ACM of NZa

Het gezondheidsrecht is een multidisciplinair rechtsgebied wat zich bezig houdt met de rechten van en relatie tussen patiënten, hulpverleners en zorgverzekeraars. Op het gebied van gezondheidsrecht adviseren wij onder meer over:

 • Tariefbeschikkingen NZa
 • Bekostiging van zorginstellingen
 • Opstellen en/of beëindigen zorgovereenkomsten
 • Gunstbetoon
 • Wet marktordening gezondheidszorg
 • Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst
 • Medisch beroepsgeheim
 • Wet Medische Hulpmiddelen

Zorginstellingen krijgen te maken met complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid en gezondheid op de werkplek, vakbondsactiviteit, werkbelasting en personeelstekorten. Het vergt specifieke juridische expertise en kennis van de sector om de problemen die hieruit voortvloeien zoveel als mogelijk te voorkomen of het hoofd te bieden. Onze advocaten helpen u graag bij vraagstukken over onder andere:

 • CAO
 • Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen,
 • Reorganisaties
 • Outsourcing van activiteiten
 • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector 2018
 • Wet op de Medische Keuringen
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet normering topinkomens (WNT)
 • Privacy op de werkvloer

Ploum helpt u van begin tot eind gedurende elke fase van een aanbestedingsprocedure. Ook adviseren we over een eventuele aanbestedingsplicht voor zorginstellingen, aanbesteding WMO en inkoop zorg door zorgverzekeraars.

Vragen over onze expertise in de zorgsector? Neem contact op met een van onze specialisten.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.