https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Contracten/pexels-pixabay-261679.jpg

Deel 2 van ‘Vier aandachtspunten bij het sluiten van (commerciële) overeenkomsten’: aansprakelijkheid

01 dec '22

U bent aan het onderhandelen met uw wederpartij – bijvoorbeeld een leverancier, producent of dienstverlener – over een overeenkomst. Wat als het geleverde product niet is wat u voor ogen had? Of andersom, u heeft iets geproduceerd of een dienst verleend, maar uw wederpartij stelt dat dit niet voldoet aan de eisen en meent dat hij of zij hierdoor schade heeft geleden? In deze blog geven wij praktische tips & tricks.

Contractuele aansprakelijkheid

Als twee partijen een overeenkomst sluiten, spreken zij met elkaar af dat zij bepaalde verplichtingen op zich nemen. Wanneer de ene partij vervolgens de door hem of haar gemaakte afspraken niet, niet juist en/of niet tijdig nakomt, kan er door de andere partij schade worden geleden. Het is mogelijk dat de schadelijdende partij de schadeveroorzakende partij dan aansprakelijk wil stellen. Op welke juridische punten moet je – als schadeveroorzaker of als schadelijdende partij –in ieder geval letten?

             1. Wat is er precies over schade(limitering) overeengekomen?

Of een schadeveroorzakende partij succesvol aansprakelijk kan worden gesteld, hangt in grote mate af van hetgeen partijen contractueel zijn overeengekomen. Kijk daarom eerst in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden. Partijen kunnen bijvoorbeeld hebben afgesproken dat de aansprakelijkheid is gelimiteerd tot een bepaald bedrag. Voor het maximeren van dit bedrag wordt vaak de waarde van de geleverde of te leveren goederen als uitgangspunt genomen. In andere gevallen wordt aangesloten bij het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Daarnaast bij commerciële partijen gebruikelijk om de zogeheten “indirecte” schade volledig uit te sluiten. Van belang is dat de wet geen definitie geeft van het begrip “indirecte” schade. Vaak nemen partijen daarom in een overeenkomst op wat zij zien als “indirecte” schade. Denk aan verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparing etc. Kortom: sla eerst de overeenkomst (en/of de algemene voorwaarden) erop na om te controleren of het type schade (volledig of deels) voor vergoeding in aanmerking komt.

             2. Is een ingebrekestelling vereist?

In een aantal gevallen kan schade pas worden gevorderd als de gebrekkig presterende partij alsnog de gelegenheid is gegeven om de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn te verrichten. Dit heet een ingebrekestelling. Pas als de wanpresterende partij na de ingebrekestelling niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij in verzuim en kan de benadeelde partij de overeenkomst (bijvoorbeeld) ontbinden en schadevergoeding vorderen. Het is dus van groot belang dat indien een ingebrekestelling is vereist, deze tijdig wordt verstuurd.

3. Is de schade toerekenbaar?

Een partij die tekortschiet is niet aansprakelijk voor schade indien deze schade hem niet kan worden toegerekend. Dat wordt overmacht genoemd. De wet geeft hiervan een definitie, maar partijen kunnen zelf in hun overeenkomst of algemene voorwaarden opnemen wat zij verstaan onder “overmacht”. Controleer dus eerst of hier succesvol een beroep op kan worden gedaan.

Deze blog is onderdeel van een blogserie over aandachtspunten bij het sluiten van overeenkomsten. Wilt u geen blog missen? Of wilt u nu alvast meer weten over een overeenkomst die u van plan bent te sluiten of over aansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op via s.poutsma@ploum.nl of b.schoenmaker@ploum.nl.

Ook verschenen in deze blogserie: 
1. Looptijd en opzeggingen
2. Overmacht
3. Rechtskeuze en forumkeuze

 

Contact

Advocaat

Bine Schoenmaker

Expertises:  IT-recht, Privacyrecht, Contractenrecht , Technologie, Media en Telecom, Zorg, Artificiële intelligentie, Commerciële contracten,

Advocaat

Suzanne Poutsma

Expertises:  Litigation, Arbitrage, Contractenrecht , IT-recht, Technologie, Media en Telecom, Commerciële contracten, Procesfinanciering,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.