https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Bouw_en_huur/key-ge703c2577_1920.jpg

De bescherming van bedrijfsgeheimen: waar moet je op letten? Praktische tips & tricks

14 apr '22

Sinds 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen van toepassing. Sindsdien is er een betere bescherming – en dus meer aandacht – voor innovatieve bedrijven die te maken met oneerlijke praktijken waardoor op onrechtmatige wijze bedrijfsgeheimen worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ontvreemding, kopiëren zonder toestemming of economische spionage. In deze blog zullen wij kort ingaan op de definitie van bedrijfsgeheimen en op de vraag wanneer onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van bedrijfsgeheimen. Daarnaast zullen praktische tips & tricks gegeven worden hoe bedrijfsgeheimen het best beschermd kunnen worden en dus geheim kunnen blijven.

Bedrijfsgeheimen – wat wordt hieronder verstaan?

Van oudsher denken bedrijven vaak dat de meest effectieve (en misschien wel enige) manier  om bedrijfsgeheimen te beschermen middels het registreren van een octrooi is. Echter, zeker sinds de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (hierna: Wbb) in werking is getreden, kan het daadwerkelijk geheim houden van bedrijfsgeheimen in bepaalde gevallen zinvoller zijn dan die informatie openbaar maken middels een octrooi. Enerzijds gezien de beperkte beschermingsduur van octrooien, anderzijds omdat niet alle bedrijfsgeheimen ook octrooieerbaar zijn.

De bescherming van bedrijfsgeheimen kan daarom cruciaal zijn om bepaalde know how geheim te houden. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over technologische kennis, handelsgegevens, bedrijfsplannen en marktonderzoek, maar ook marktstrategieën kunnen onder de reikwijdte een bedrijfsgeheim vallen.

In de Europese Unie geldt de Richtlijn Bedrijfsgeheimen, die in Nederland is omgezet in de hiervoor genoemde Wbb. Op grond van de Wbb is registratie van bedrijfsgeheimen niet vereist, een bedrijfsgeheim ontstaat van rechtswege. Dit betekent niets anders dan dat het automatisch ontstaat. Echter, een bedrijfsgeheim moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen wil het beschermd worden op grond van de Wbb. Die voorwaarden zijn:

 • de informatie moet geheim zijn. Dit houdt in dat het moet gaan om informatie die niet algemeen bekend is bij, of gemakkelijk toegankelijk is voor mensen die zich bezighouden met dergelijke informatie (denk hierbij onder andere aan concurrenten);
 • de informatie moet handelswaarde bezitten omdat deze geheim is. Het gaat hierbij zowel om feitelijke als potentiële handelswaarde; en
 • degene die over de informatie beschikt moet redelijke maatregelen nemen om de informatie geheim te houden. Volgens de wetgever moeten de maatregelen behoorlijk, aanvaardbaar, aannemelijk of gepast zijn gezien de omstandigheden van het geval. In de laatste paragraaf van deze blog (‘praktische tips & tricks’) zal beschreven worden hoe aan dit vereiste kan worden voldaan.

Onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim

Derden kunnen onrechtmatig bezit of gebruik maken van jouw bedrijfsgeheim. Als houder van het bedrijfsgeheim kan je dan ook optreden in de volgende gevallen:

 • bij onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen, bijvoorbeeld door onbevoegde toegang tot of toe-eigening van o.a. documenten, voorwerpen of elektronische bestanden waar het bedrijfsgeheim op ziet of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid;
 • als het gebruik van het bedrijfsgeheim geschiedt zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim en;
 • als het openbaar maken van het bedrijfsgeheim geschiedt door onrechtmatige verkrijging of als sprake is van wanprestatie.

Belangrijk is dat onder omstandigheden het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen desondanks rechtmatig kan zijn. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan dwingende redenen van algemeen belang of aan informatie die reeds publiekelijk ter beschikking is gesteld.

Praktische tips & tricks

Voorkomen is beter dan genezen:  zeker bij bedrijfsgeheimen. Hieronder volgen dan een aantal praktische tips & tricks om uw bedrijfsgeheimen zo goed mogelijk te beschermen. Een aantal van deze tips zullen voor zich spreken, toch valt het op dat vaak onvoldoende maatregelen worden getroffen om bedrijfsgeheimen te beschermen en het is goed om hier bewust mee om te gaan. De volgende redelijke maatregelen kunnen – vanzelfsprekend niet uitputtend – getroffen worden om informatie geheim te houden en dus om te voldoen aan het derde vereiste:

 • het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten;
 • het opnemen van geheimhoudingsbepalingen in arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen, zowel in toekomstige als in reeds gesloten overeenkomsten;
 • het treffen van organisatorische maatregelen ter beveiliging, zoals een bepaling dat alleen sleutelfiguren in een bedrijf toegang hebben tot de geheimen of het registreren van documenten of bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen aan het personeel;
 • het beperken van de toegankelijkheid van het bedrijfsterrein of de betrokken installatie, denk hierbij aan elektronische, bouwkundige en organisatorische maatregelen; en
 • het nemen van digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie, tweestapsverificatie en het uitrollen van een goed access control systeem.

Conclusie

Bescherming van bedrijfsgeheimen hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het treffen van eenvoudige maatregelen zoals het beschermen van het bedrijfsterrein of het treffen van bepaalde organisatorische maatregelen, kunnen al voldoende zijn om aangemerkt te worden als “redelijke maatregelen” en dus om bescherming te krijgen onder de Wbb.

Heeft u te maken met onrechtmatig verkrijgen, gebruik of openbaar making van uw bedrijfsgeheimen, of heeft u vragen over de bescherming van uw bedrijfsgeheimen? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Contact

Advocaat

Paul Trapman

Expertises:  Intellectuele Eigendom, Privacyrecht, Technologie, Media en Telecom,

Advocaat

Hidde van der Kaaij

Expertises:  Intellectuele Eigendom, Marketing en Reclame, Technologie, Media en Telecom,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Expertise(s)

Onderwerp(en)

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.