Verantwoordelijkheid voor verstrekte informatie onder de UAV-GC 2005

05 mrt '20

Auteur(s): Jacob Henriquez, Simone Overbeeke,

Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (‘RvA’) hebben op 6 november 2019 een arbitraal vonnis gewezen over de verantwoordelijkheid voor verstrekte informatie onder de UAV-GC 2005 (RvA 6 november 2019, nr. 36.364). Het betreft een geschil tussen een gemeente en een opdrachtnemer. De gemeente heeft met de opdrachtnemer een aannemingsovereenkomst gesloten waarop de UAV-GC 2005 en de daarop door de gemeente aangebrachte wijzigingen van toepassing zijn verklaard.

Verantwoordelijk opdrachtgever voor verstrekte informatie

Het uitgangspunt onder de UAV-GC 2005 is dat de opdrachtgever bepaalt welke informatie hij beschikbaar stelt aan de opdrachtnemer (behoudens het bepaalde in par. 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005). Op grond van par. 3 lid 2 UAV-GC 2005 is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, behoudens het bepaalde omtrent de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer (par. 4 lid 7 UAV-GC 2005). Dit volgt uit de UAV-GC 2005 en is niet nieuw.

Hoe zit het met de volledigheid van informatie?

In de overeenkomst tussen de gemeente en de opdrachtnemer is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de inhoud van alle informatie die door middel van de aanbestedingsdocumenten aan de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld. De gemeente staat echter niet in voor de volledigheid van de informatie die door haar voorafgaand aan de overeenkomst ter beschikking is gesteld. Vervolgens is het volgende in de overeenkomst opgenomen: “De opdrachtnemer dient volgens de overeenkomst zelf te beoordelen of de aan haar verstrekte gegevens en informatie (voldoende) volledig zijn (…).” De opdrachtgever staat derhalve niet in voor onvolledige informatie. Arbiters oordelen dat deze beperking in de overeenkomst niet ongeoorloofd is, maar mocht de verstrekte informatie de indruk wekken of redelijkerwijs mogen wekken dat het wel volledig is, terwijl dat feitelijk niet het geval is, dan kan dit voor de opdrachtnemer betekenen dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnverlenging.

Verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer: informatie opvragen

De discussie omtrent de verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie had onder meer betrekking op informatie over het palenplan tijdens de aanbestedingsfase. Arbiters oordelen dat van een professionele opdrachtnemer mag worden verwacht dat er om informatie wordt gevraagd alvorens hij een berekening gaat maken. De opdrachtnemer wist dat informatie ontbrak en had ruimschoots de tijd deze informatie op te vragen, aldus arbiters. Arbiters laten in hun beoordeling meewegen dat de aanbestedingsprocedure twee jaar heeft geduurd en dat er drie dialoogrondes zijn geweest. De opdrachtnemer stelt dat hij heeft gevraagd om het palenplan, aangezien alle onderzoeksresultaten gedeeld zouden worden. Hij heeft naar eigen zeggen echter geen antwoord gekregen. Naar het oordeel van arbiters mocht van de opdrachtnemer worden verwacht dat hij in die situatie navraag zou doen, te meer nu de gemeente terughoudend was met het verstrekken van informatie. Uiteindelijk geldt ook hier dat de gemeente niet instaat voor de volledigheid van de verstrekte informatie en vrijkomende materialen voor rekening en risico van de opdrachtnemer zijn.

Conclusies

Het is van belang dat een opdrachtnemer zich ervan bewust is dat de informatie die een opdrachtgever op grond van de UAV-GC 2005 verstrekt wel juist, maar niet volledig hoeft te zijn. Wij wijzen opdrachtnemers er op dat het derhalve belangrijk is om na te gaan in hoeverre in de precontractuele fase informatie ontbreekt over het ontwerp en de uitvoering die wel noodzakelijk of nuttig kan zijn voor de prijsaanbieding. De opdrachtnemer zal deze informatie kunnen opvragen bij de opdrachtgever dan wel – binnen de grenzen van redelijkheid – zelf trachten te achterhalen. Het vonnis van arbiters van de RvA laat overigens onverlet dat een opdrachtgever de informatie wel mág delen. Een opdrachtgever heeft immers de vrijheid om aan de (potentiële) opdrachtnemer informatie te verstrekken, ook wanneer de opdrachtnemer de informatie ook op andere wijze zou kunnen verkrijgen. Hier zal een opdrachtgever in vele gevallen ook belang bij hebben in het kader van een doelmatig bouwproces. Wanneer een opdrachtnemer niet alleen over juiste maar ook volledige informatie beschikt kan hij een betere prijsaanbieding maken, wordt er geen dubbel werk verricht en wordt daarnaast voorkomen dat risico’s toenemen omdat hij op basis van onjuiste veronderstellingen (veroorzaakt door ontbrekende informatie) aan het werk gaan. Het is dus de vraag of een opdrachtgever er verstandig aan doet om beschikbare informatie niet proactief te verstrekken. Meer weten over de verplichtingen onder de UAV-GC 2005? Neem dan contact op met Jacob Henriquez, partner Bouw & Vastgoed bij Ploum (j.henriquez@ploum.nl / 06 12 10 13 68).

 

Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.