Advocaat, Partner

Jacob Henriquez

Specialisatie

Jacob heeft zich gespecialiseerd in het bouwrechtvastgoedrecht en burgerlijk procesrecht. Zijn expertise bestrijkt complexe geschillen over bouw, vastgoed en infrastructuur projecten. Hij wordt ook regelmatig ingeschakeld om contracten op te stellen en uit te onderhandelen, waarbij zijn ervaring in complexe geschillen waardevol is om risico’s te beoordelen en de contractuele afspraken zo sluitend mogelijk te maken.

Jacob adviseert o.a. over geschikte samenwerkingsvormen bij bouw en vastgoedprojecten, ondersteunt zijn cliënten bij het kiezen van een contractvorm die het beste bij het project past (traditioneel, geïntegreerd, hybride) en adviseert over de allocatie van projectspecifieke ontwerp- en uitvoeringsrisico’s. Tijdens de uitvoering en na oplevering van een project ondersteunt Jacob zijn cliënten o.a. bij discussies over vertraging, gebreken aan het werk en meer- en minderwerkclaims.

Hij heeft daarnaast Nederlandse en buitenlandse cliënten bijgestaan die betrokken waren bij duurzame energieprojecten (bijv. de aanleg van zonneparken) en heeft in dat kader EPC en O&M contracten opgesteld. Hij is ook betrokken geweest bij de realisatie van datacenters (FIDIC, UAV-GC 2005) en industriële projecten (FIDIC, D&B-contracten).

(Inter)nationale geschillen en arbitrage

Jacob is een ervaren en overtuigende procesadvocaat die voor zijn cliënten door het vuur gaat. Hij is samen met zijn team toegewijd om de hoogste kwaliteit te leveren en werkt volgens een heldere strategie toe naar een succesvolle beslechting van het geschil.

Hij heeft zijn cliënten op succesvolle wijze bijgestaan in complexe geschillen bij de rechtbanken en gerechtshoven en kan daarnaast bogen op jarenlange ervaring in bouwarbitrages bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA), het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de International Court of Arbitration van het ICC.

FIDIC expertise

Jacob heeft zich in de loop van zijn carrière ook toegelegd op de FIDIC contractmodellen. Niet alleen heeft hij hierover geprocedeerd (nationaal en internationaal), maar hij heeft ook een track-record als het gaat om advisering over de FIDIC contractmodellen. Zijn publicaties over FIDIC contracten in toonaangevende juridische vakbladen onderstrepen zijn expertise op dit gebied.

Aanpak

Cliënten willen oplossingen aangereikt krijgen die hen in staat stellen verder te gaan met hun business. Dat doel is voor zijn aanpak leidend: een minnelijke regeling treffen waar het kan, doortastend procederen als het moet. Zijn adviezen en processtukken zijn bondig en worden in begrijpelijke taal geschreven. Cliënten waarderen hem om zijn scherpe juridische analyse, strategisch denken, praktische adviezen en resultaatgerichtheid.

Jacob Henriquez wordt aanbevolen voor zijn expertise op het gebied van ‘Construction’ in de Legal 500 (2018).

Wat klanten aangeven

Ik heb het team van Jacob Henriquez ingezet ter ondersteuning op een van onze projecten ter voorkoming van grote financiële aansprakelijkheid en het beperken van efficiencyverlies. Het team van Ploum heb ik ervaren als zeer ervaren, deskundig, accuraat en met een snelle en flexibele inzet. Daarnaast heb ik het team van Jacob ervaren als strategisch sterk; vooruitdenkend in verschillende scenario’s om uiteindelijk het maximale resultaat te bereiken.

 

The people of Ploum’s Construction & Real Estate team are in my experience professional and thorough. Their support in a complex negotiation process regarding a lease agreement and a design & build construction contract for our new head office was well appreciated. 

Track record

Opleiding

 • Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen (VU Amsterdam – 2019);
 • Grotius Academie specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht (2014)
 • Master International Commercial Law (University of Glasgow, cum laude – 2008)
 • Master Nederlands recht (Tilburg University – met genoegen 2007)

Jacob heeft o.a. ervaring met:

 • Het opstellen van contracten voor infrastructuurprojecten in het kader van een grote gebiedsontwikkeling in Almere;
 • Het adviseren van een LNG terminal op de Maasvlakte in Rotterdam over een EPC contract;
 • Het adviseren van een Nederlandse offshore windpark over een FIDIC White Book overeenkomst;
 • Het adviseren van een Nederlandse dienstverlener in openbare verlichting en verkeersinstallaties over aanbestedingsrechtelijke kwesties;
 • Het uitonderhandelen van een D&B overeenkomst voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van een producent van procesinstallaties;
 • Het opstellen van een turnkey WKO aannemingsovereenkomst voor projectontwikkelaar ten behoeve van een grootschalig woningbouwproject in Amsterdam;
 • Het bijstaan van een gemeente in Zuid-Holland in een procedure over vastgoed;
 • Het optreden als local counsel voor een Engelse barrister in een internationale arbitrage over een infrastructuurproject in Oost-Afrika;
 • Het adviseren van een grote zorginstelling over de verkoop van vastgoedlocaties;
 • Het voeren van een ICC arbitrage voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector over de beëindiging van een aannemingsovereenkomst gebaseerd op de FIDIC contractvoorwaarden;
 • Het voeren van meerdere kort geding procedures bij de rechtbank Rotterdam alsook een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof Den Haag voor een Nederlands bedrijf in de petrochemische sector tegen een Luxemburgse aannemer over de tussentijdse beëindiging van een FIDIC Yellow Book contract;
 • Het optreden voor een Nederlandse aannemer in de railinfrastructuur tegen de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet in een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;
 • Het adviseren van een groot Brits advocatenkantoor over de contracten met de wederpartij met betrekking tot het project Thames Oil Port en over NAI arbitrage;
 • Beslaglegging op aandelen en het voeren van een kort geding bij de rechtbank Amsterdam voor een Duitse vastgoedbelegger met betrekking tot een groot vastgoedproject in Berlijn;
 • Het voeren van een kort geding procedure voor een Nederlands bedrijf op het gebied van technische dienstverlening in de (petro)chemische en energiesector tegen een Duits bedrijf. Het dispuut had betrekking op geothermische boringen en het vervoer van afvalstoffen;
 • Het optreden voor een groot bouwbedrijf in een geschil met een Afrikaanse Staat. Het geschil zag op de verbouwing van een ambassadegebouw in Den Haag en het in onvoltooide staat beëindigen van het werk;
 • Het adviseren van de huisadvocaat van een Staat uit het Midden-Oosten naar aanleiding van een conflict met de aannemer;
 • Het optreden voor het grootste bedrijf van Nederland in elektrotechniek en installatietechniek in een geschil met haar contractspartner. Het geschil betrof de opzegging van een duurovereenkomst door de contractspartij. De procedure is bij de rechtbank Noord-Holland gevoerd;
 • Rechtbankprocedure voor een marktleider op het gebied van vloerverwarming en vloerkoeling in een geschil met haar opdrachtgever over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst;
 • Verschillende arbitrages over gebreken aan het werk, stilstand en vertraging, meer- en minderwerk vorderingen en schade, o.a. met betrekking tot commercieel vastgoed en woningbouwprojecten;
 • Het optreden voor diverse gemeenten in geschillen met baggeraars op grond van UAV contracten voor het verrichten van baggerwerkzaamheden. De procedures zijn gevoerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Nevenfuncties en lidmaatschappen

 • Docent bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR)
 • Vaste annotator Tijdschrift Bouwrecht (Kluwer)
 • Lid redactieraad ‘Construction Law International’
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • Lid van de IBA commissie ‘International Construction Projects’
 • Lid van de Construction Committee van de Dutch Arbitration Association (DAA)
 • Lid van de General Council van de University of Glasgow
 • Lid Nederlands Arbitrage Instituut

Publicaties (Boeken)

 • Auteur van het boek ‘Aanneming van (bouw)werken. Een korte introductie’ (Boom juridisch, 2020)
 • (Eind)redacteur van het boek ‘Processuele rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw’ (Instituut voor Bouwrecht, 2016);
 • Medeauteur van het boek ‘Garanties in de Rechtspraktijk’ (Kluwer, 2015).

Publicaties (Artikelen en Annotaties)

 • Annotatie bij RvA 17 november 2020, no. 36.886 ‘De toerekening van kennis aan een aannemer als rechtspersoon en de bekendheidsuitzondering uit Geurtzen/Kampstaal’ (BR 2021/46)
 • Artikel: ‘De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling uit art. 7:758 lid 4 BW. Aandachtspunten voor de praktijk’, TBR 2020/80;
 • Artikel: ‘De FIDIC Golden Principles in het (internationaal) bouwcontractenrecht: is goede raad goud waard?’ TBR 2020/18;
 • Annotatie bij Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 7 mei 2018 (ECLI:NL:OGEAC:2018:79) ‘Dispute Adjudication Board als onderdeel geschillenregeling’ (TBR 2019/24);
 • Annotatie bij RvA 21 november 2018, no. 36.120 ‘Aansprakelijkheid voor het betonmengsel. Schending waarschuwingsplicht’ (BR 2019/16);
 • Annotatie bij RvA 16 februari 2018, no. 35.734 ‘De reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer onder de UAV-GC 2005’ (TBR 2018/109);
 • Artikel: ‘De FIDIC Rainbow Suite 2017 – een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de general conditions van de Red, Yellow en Silver Book’ (TBR 2018/103);
 • Annotatie bij RvA 27 oktober 2017, no. 33.169 ‘Sprake van een risicovol ontwerp? Schending van de contractuele waarschuwingsplicht door Aanneemster’ (BR 2018/15);
 • Artikel: ‘Going Dutch: the Netherlands as an attractive litigation forum for international disputes in the English language’ IBA International Litigation Newsletter (april 2017);
 • Artikel ‘HR Cattier/Waanders: een onderbelicht fundament voor de waarschuwingsplicht van de opdrachtgever?’ AvdR Magazine (januari 2017);
 • Annotatie bij RvA 14 april 2016, nr. 72.020 ‘Uitleg van een depotregeling uit een koop-/aannemingsovereenkomst’, (BR 2016/64);

Bekijk hier meer publicaties (artikelen en annotaties) van Jacob.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Jacob Henriquez heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht: sub rechtsgebied bouwrecht; en
 • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied arbitrage, sub rechtsgebied beslag-en executierecht en sub rechtsgebied ligitation.

Op grond van deze registratie is Jacob Henriquez verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.