Arbitrage

Een dispuut hoeft niet altijd te worden beslecht door een overheidsrechter in een langdurige procedure. Het is zinvol om te kijken of een alternatief mogelijk is en de voorkeur heeft. Arbitrage wordt al lange tijd gebruikt als een alternatieve en vooral ook adequate vorm van geschillenbeslechting. Arbitrageclausules komen in vrijwel ieder denkbaar type contract voor. Arbitrage levert met name een meerwaarde op in die zaken waarin men zelf het proces wenst in te richten. Zo kan gekozen worden voor arbiters die een bijzondere deskundigheid hebben of die werkzaam zijn (geweest) in een bepaalde branche, zodat het geschil beslecht kan worden door personen met specifieke kennis van die branche of van de materie.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Zo kunnen wij u helpen

Het Dispute Resolution team van Ploum heeft de benodigde expertise om u te adviseren over de mogelijkheden van arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting, zoals bindend advies en mediation. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van en onderhandelen over arbitrageovereenkomsten of arbitrale bedingen. Mocht het tot een arbitrage komen, dan staan wij u graag bij. En indien u in het buitenland een arbitraal vonnis hebt verkregen, kunnen wij assisteren bij de erkenning en tenuitvoerlegging daarvan in Nederland.

Naast ruime ervaring als advocaat/gemachtigde in nationale en internationale arbitrages, treden wij ook op als arbiter. Wij zijn benoembaar als arbiter op diverse rechtsgebieden. Voorts treden wij op als secretaris van het scheidsgerecht en publiceren met regelmaat op het gebied van het arbitragerecht.

Arbitrage

U kunt kiezen voor arbitrage als u zeggenschap wilt hebben over de expertise van de personen die over uw zaak een oordeel vellen. Arbitrage kan ook een goede optie zijn als een kwestie vertrouwelijk dient te blijven. Met name in internationale kwesties kan arbitrage een efficiënte en veilige manier van procederen zijn. De procedure wordt geadministreerd via een arbitrage-instituut en de regels zijn vaak aan te passen aan de wensen van partijen. Belangrijk voordeel is dat een arbitraal vonnis in de meeste landen ten uitvoer gelegd kan worden.

Arbitrageclausules

Soms is er geen sprake van keuze: arbitrage kan in een contract aangewezen zijn als de wijze van geschilbeslechting. Arbitrageclausules komen in vrijwel ieder denkbaar type contract voor. Zo is arbitrage in de bouwwereld een volkomen ingeburgerd begrip, mede dankzij arbitrage-instituten als de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Arbitrage-Instituut Bouwkunst. Ook in de handel in grondstoffen en basisgoederen (de zogenaamde ‘commodity trade’) wordt veel gebruik gemaakt van arbitrage als vorm van geschillenbeslechting, met eigen arbitrage-instituten zoals NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) en de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren. Voor het oplossen van ICT-geschillen bestaat eveneens een specifiek arbitrage-instituut, SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering).

Mediation of bindend advies

Soms spelen andere belangen een rol dan de issues die in een procedure ter tafel komen of draait een geschil bijvoorbeeld om één principieel geschilpunt. Een mediator of een bindend adviseur kan helpen om de op de achtergrond spelende belangen boven tafel te krijgen. Na het advies van deze onafhankelijke derde kunnen de partijen dan weer in gesprek over een minnelijke afwikkeling. Op deze manier is een zaak soms snel en goedkoop op te lossen.

Internationale setting

In geschillen met internationale aspecten kan de arbitrageprocedure zo ingericht worden dat ook buitenlandse partijen zich er comfortabel bij voelen, bijvoorbeeld door de regels voor het verkrijgen van relevante documentatie en het leveren van bewijs aan te passen aan internationale gebruiken. In een internationale setting is het voorts van belang dat een arbitraal vonnis – anders dan een vonnis van de overheidsrechter – in een groot aantal landen (nl. de landen aangesloten bij het Verdrag van New York 1958) kan worden geëxecuteerd en ten uitvoer gelegd.

Juridische ondersteuning door Ploum

De vertrouwelijkheid van de procedure, de efficiëntie en de snelheid waarmee zaken afgewikkeld worden, vormen belangrijke voordelen om te kiezen voor arbitrage in plaats van geschillenbeslechting door de overheidsrechter. De specialisten van Ploum adviseren u graag over de mogelijkheden om een langdurige procedure voor de overheidsrechter te vermijden en optimaal gebruik te maken van alternatieve geschillenbeslechting. Wij hebben hier veel ervaring in, zowel op het terrein van commerciële disputen als op bouwrecht, verzekeringsrecht en ondernemingsrecht.

Advocaat, Partner

Dorine ten Brink

Expertises:  Contractenrecht , Arbitrage, Privacyrecht, IT-recht, Cybersecurity , Transport en Logistiek, Commerciële contracten, E-commerce, German Desk,

Advocaat, Partner

Jacob Henriquez

Expertises:  Bouwrecht, Vastgoedrecht, Litigation, Arbitrage, Bouw en Infrastructuur, Energie, Vastgoed, Logistiek Vastgoed,

Advocaat, Partner

Maurice Verhoeven

Expertises:  Litigation, Bestuurders- en Beroepsaansprakelijkheid, Ondernemingsrecht, Arbitrage, Bedrijven in moeilijkheden,

Advocaat, Partner

Natalie Vloemans

Expertises:  Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, Bestuurders- en Beroepsaansprakelijkheid, Litigation, Arbitrage, Commerciële contracten, Bedrijven in moeilijkheden,

Ontmoet het hele team

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.