Werktijdverkorting wegens het coronavirus: een Q&A

15 mrt '20

Auteur(s): Michelle Westhoeve, Kim Prooij,

UPDATE van dit bericht per 18 maart 2020 - Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De Regeling Werktijdverkorting die hieronder is beschreven, is per direct ingetrokken. De onderstaande informatie is vanaf 18 maart 2020 dus niet meer actueel. De overheid heeft andere maatregelen genomen om ondernemers en hun personeel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Daarom is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Meer informatie en een Q&A vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel. De NOW in een notendop:
 • Werkgevers betalen het normale loon door en worden gecompenseerd met een tegemoetkoming die kan oplopen tot 90% van hun loonsom (afhankelijk van de hoogte van de omzetdaling);
 • Deze uitkering kan voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid van verlenging voor nog eens 3 maanden;
 • De uitkering heeft geen effect op de WW-rechten van de werknemer;
 • De uitkering kan ook worden aangevraagd voor uitzendkrachten (door uitzendbureaus) en voor werknemers met een nulurencontract;
 • De uitkering wordt aangevraagd bij het UWV en lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden omgezet.
Zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren wij u verder over de NOW.   ------------- EINDE BERICHT ------------------

Q&A Werktijdverkorting

Het coronavirus heeft een grote impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Inmiddels hebben veel ondernemingen al werktijdverkorting aangevraagd voor (een deel van) hun personeel. Wat is werktijdverkorting precies en wat heeft een ondernemer hieraan? Wij zetten hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden. Denk aan de bouwsector die stil kan komen te liggen door aanhoudende strenge vorst, maar ook door epidemieën zoals het coronavirus. Werktijdverkorting maakt het mogelijk dat de werknemers in dienst blijven terwijl er tijdelijk geen of minder werk is, en zij daarbij tijdelijk een WW-uitkering ontvangen.

Wanneer kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Er zijn twee voorwaarden:
 • Er moet sprake zijn van een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (zoals het coronavirus);
 • De verwachting is dat er minstens 20% minder werk is in de onderneming in de komende (minimaal) 2 tot maximaal 24 weken door deze bijzondere situatie.
Werktijdverkorting wordt niet toegestaan als er sprake is van een staking van het personeel, als er disproportioneel veel personeel in dienst is ten opzichte van de normale activiteiten van de onderneming, en voor de perioden voorafgaand aan aanvraag voor werktijdverkorting . Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan mag de werktijd van de betrokken werknemers worden verkort. Wordt de aanvraag geweigerd, dan bestaat de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan tegen dit besluit.

Hoe vraag ik werktijdverkorting aan?

Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan een werkgever een aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die beoordeelt vervolgens of een vergunning voor werktijdverkorting wordt verleend. Deze vergunning geldt maximaal 6 weken, maar kan worden verlengd tot maximaal 24 weken als de omstandigheden blijven voortduren. Na ontvangst van de vergunning moet dit zo snel mogelijk worden gemeld bij het UWV, zodat het UWV de WW-uitkeringen kan uitbetalen. Let op: door het grote aantal aanvragen moet u rekening houden met vertraging.

Voor wie geldt werktijdverkorting?

Het gaat om het reguliere personeel, met uitzondering van oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten. Ook voor zzp’ers kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Zzp’ers kunnen mogelijk wel gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen via hun gemeente. Meer informatie daarover vindt u hier.

Moet ik het loon van de werknemer verplicht doorbetalen tijdens werktijdverkorting?

Nee. Per 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer ingegaan. Die regeling ziet niet alleen op situaties met onwerkbaar weer (zoals langdurige vorst), maar ook andere ‘buitengewone, niet natuurlijke omstandigheden’. Als daar sprake van is, komt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever te vervallen indien hij toestemming heeft gekregen voor werktijdverkorting. Dit geldt voor het gedeelte dat de werktijd van de werknemer is verkort en ziet ook op het verschil tussen het reguliere loon en de WW-uitkering die de werknemer tijdens werktijdverkorting ontvangt.

Wat is het effect voor de werknemer als ik het loon niet doorbetaal tijdens werktijdverkorting?

In dat geval valt de werknemer in dat geval terug op de WW-uitkering voor het gedeelte dat de werktijd van de werknemer is verkort. In het begin gaat het dan om 75% van het dagloon en daarna 70% daarvan. Als het reguliere salaris hoger is dan dat, kan het zo zijn dat de werknemer hierdoor te maken krijgt met een flinke terugval in inkomsten.

Heeft werktijdverkorting effect op de WW-rechten van een werknemer?

Ja, de tijd dat een werknemer gebruik maakt van WW wegens werktijdverkorting, wordt afgetrokken van zijn opgebouwde WW-rechten. Als de werknemer bijvoorbeeld over een jaar wordt ontslagen in een reorganisatie, kan het zo zijn dat hij minder maanden recht heeft op een WW-uitkering, omdat hij nu al gebruik heeft gemaakt van WW wegens werktijdverkorting.

Wat is de rol van de ondernemingsraad in geval van het aanvragen van werktijdverkorting?

De ondernemingsraad zal in elk geval geïnformeerd moeten worden over het aanvragen van de werktijdverkorting. Strikt genomen kan de werktijdverkorting onder het adviesrecht van artikel 25 sub d WOR vallen, te weten een besluit met betrekking tot een “belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming”. Een uitgemaakte zaak is dit trouwens niet, mede gelet op het tijdelijke karakter van werktijdverkorting. Als er wel advies wordt gevraagd, zal de ondernemingsraad wel binnen een zeer korte termijn moeten adviseren, gelet op het feit dat er haast zal zijn geboden met het aanvragen van de werktijdverkorting.

Heb ik als werkgever te maken met de vakbonden als ik werktijdverkorting aanvraag?

U bent enkel verplicht de vakbonden te betrekken bij dit besluit, indien de CAO of andere afspraken met de vakbonden daar aanleiding toe geven.   Andere vragen over de arbeidsrechtelijke effecten van het coronavirus? Neem dan contact op met ons team Arbeidsrecht. Wij voorzien u graag van een snel en duidelijk advies.

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.