Persconferentie NOW-regeling

31 mrt '20

Auteur(s): Melissa van der Werf, Rutger Ploum,

De overheid heeft op 17 maart 2020 een pakket aan noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers en hun personeel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van die maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”). Zoals eerder door ons aangekondigd, is de Regeling Werktijdverkorting (“WTV”) per 17 maart 2020 om 18.45 uur ingetrokken. Op 31 maart 2020 hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Fred Paling (voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV) in een persconferentie meer details gegeven over de invulling van de NOW-regeling. Hieronder schetsen wij kort wat er in deze persconferentie over de NOW-regeling bekend is gemaakt. De Kamerbrief en de tekst van de regeling vindt u hier.

Doel NOW

Het doel van NOW is om werkgevers, in deze lastige tijden van zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. De NOW is bedoeld om de periodes van maart tot en met mei 2020 te overbruggen met een tegemoetkoming in de loonkosten. Hierna krijgen werkgevers een mogelijkheid om verlenging van de NOW aan te vragen, voor nog eens drie maanden. In de tussenliggende periode kunnen nieuwe voorwaarden door het UWV worden gesteld.

Wat kwam er in de persconferentie naar voren over NOW?

Algemeen:

 • het NOW-loket van het UWV is open vanaf 6 april 2020 9:00 uur, vanaf dat moment kunnen werkgevers een beroep doen op een tegemoetkoming in hun loonkosten door hun aanvraag in te dienen;
 • er geldt geen bedrijfs- of sectorspecifieke regeling om in aanmerking te komen voor NOW;
 • NOW dient eenvoudig en snel aan te vragen te zijn;
 • kabinet monitort hoe maatregelen uitpakken;
 • UWV verwacht binnen 2 - 4 weken de eerste voorschotten te kunnen uitbetalen aan werkgevers;
 • dit voorschot zal 80% van de tegemoetkoming bedragen.

Omzetverlies en loon:

 • elk bedrijf dat een omzetverlies van minimaal 20% verwacht over de maanden maart/april/mei 2020, kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten;
 • de omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier;
 • voor de berekening van het omzetverlies moet worden gekeken naar omzetverlies van het totale concern (de gehele groep);
 • het omzetverlies moet worden berekend op basis van een netto-omzet, ook aanvullende lasten en kosten (zoals werkgeverspremies, bijdragen aan pensioen en opbouw vakantiebijslag) worden gecompenseerd;
 • ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen;
 • als aan de omzetvereisten wordt voldaan, wordt de NOW-tegemoetkoming uitbetaald door middel van een voorschot;
 • de subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling;
 • de subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020 (afhankelijk van het omzetverlies);
 • loon boven EUR 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking;
 • salarissen van werknemers moeten wel volledig worden doorbetaald door de werkgever;
 • van een werkgever wordt verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020;
 • ook bedrijven waar het werk wel doorgaat, kunnen een beroep doen op NOW (mits wordt voldaan aan de omzetvereisten);
 • indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie (in de vorm van een boete) doorgevoerd;
 • als een bedrijf geen personeel (en dus geen loonkosten) heeft, kan geen beroep worden gedaan op NOW (hiervoor zijn andere maatregelen getroffen);
 • de voorwaarden voor NOW zijn niet gekoppeld aan dividenduitkering.

Eerder WTV aangevraagd?:

 • WTV aanvragen is sinds 17 maart 2020 niet meer mogelijk;
 • werkgevers die al eerder een beroep op WTV hebben gedaan, worden door het UWV verzocht om aanvullende informatie te verschaffen (zoals een prognose van hun omzetverlies);
 • in principe hebben bedrijven die al eerder WTV hebben aangevraagd, geen voorrang op de NOW-aanvraag.

Nabetaling/naheffing:

 • na afloop van NOW vindt een nabetaling of naheffing (met terugwerkende kracht) plaats;
 • binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist;
 • het UWV streeft ernaar om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden aangepast. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Heeft u vragen over de NOW-regeling of over (andere) arbeidsrechtelijke effecten van het coronavirus? Neem dan contact op met ons team Arbeidsrecht. Wij voorzien u graag van advies.

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.