Ontwikkelingen rondom Wet Normering Topinkomens (WNT)

03 aug '16

Auteur(s): Bo Leeuwestein,

Nieuwe ontwikkelingen zijn momenteel gaande of aanstaande met betrekking tot de Wet Normering Topinkomens (WNT). Allereerst markeert 1 januari 2017 een belangrijke datum met betrekking tot het overgangsrecht. Ten tweede is het Wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT in aantocht. Door dit wetsvoorstel zullen de bezoldigingsnormen uit de WNT niet langer slechts van toepassing zijn op topfunctionarissen, maar op alle werknemers in de (semi)publieke sector.

Overgangsrecht WNT

De WNT is in werking getreden per 1 januari 2013 en maximeert de bezoldigingen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector tot 130% van een ministersalaris, te vermeerderen met het werkgeversdeel van pensioenpremies en belaste onkostenvergoedingen. Op bezoldigingen boven dit maximum die voortvloeiden uit vóór de inwerkingtreding van de WNT bestaande afspraken is in beginsel overgangsrecht van toepassing. Gedurende de eerste vier jaar worden de boven de norm gelegen afspraken gerespecteerd, waarna deze in de drie navolgende jaren worden afgebouwd naar de 130%-norm. Op basis van de per 1 januari 2015 in werking getreden Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (dat eigen overgangsrecht kent) moeten de afspraken, inclusief onder andere het werkgeversdeel van pensioenpremies en belaste onkostenvergoedingen, vervolgens binnen twee jaar worden afgebouwd naar de verlaagde norm, zijnde 100% van een ministersalaris. De vier jaren gedurende welke de bestaande afspraken worden gerespecteerd zijn bijna ten einde. Per 1 januari 2017 dient de bezoldiging van een betreffende topfunctionaris voor het eerst te worden afgebouwd richting de 130%-norm. Zorg dat u hierop attent bent. Let wel; de WNT is sinds 2013 meerdere keren gewijzigd en kent verschillende perioden van overgangsrecht, evenals verschillende (onder andere sector-gebonden) maximumnormen. Bovenstaande geeft dan ook geen compleet overzicht, maar attendeert u slechts op het feit dat een belangrijke datum met betrekking tot het overgangsrecht van de WNT nadert.

Wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT

Volgens de regering ligt een onderscheid tussen topfunctionarissen en werknemers niet langer voor de hand. De salarissen van de subtop zijn niet gemaximeerd en liggen, zoals uit onderzoek is gebleken, in sommige gevallen zelfs hoger dan die van de topfunctionarissen. Werknemers in de subtop blijken minder bereid door te stromen. De verantwoordelijkheid en het afbreukrisico voor topfunctionarissen is namelijk groter is, maar voor hen is de bezoldiging wel gemaximeerd.

Wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT in een notendop

Het wetsvoorstel zal de WNT als volgt wijzigen:
 • Het bezoldigingsmaximum ter hoogte van 100% van een ministersalaris geldt voor alle werknemers in de (semi)publieke sector. Personen die geen (fictieve) dienstbetrekking hebben vallen derhalve buiten de werkingssfeer.
 • De lagere sectornormen (zorg, onderwijs, cultuurfondsen, woningbouw en ontwikkelingssamenwerking) die voor topfunctionarissen gelden, zijn niet van toepassing op werknemers in die sectoren; zij zijn gebonden aan het reguliere bezoldigingsmaximum.
 • De hogere sectornormen (zorgverzekeraars) die voor topfunctionarissen gelden, zijn wel van toepassing op werknemers in die sector.
 • In tegenstelling tot de topfunctionarissen, geldt voor de werknemers geen algeheel verbod op variabele beloningen (zoals bijvoorbeeld winstdelingen of bonussen). Wel is een eventueel bedrag boven het bezoldigingsmaximum onverschuldigd betaald.
 • Ook het verbod op overeengekomen ontslagvergoedingen van meer dan € 75.000,- voor topfunctionarissen gaat niet op voor werknemers in de (semi)publieke sector.
 • Een nieuw overgangsrecht wordt geïntroduceerd. Bestaande bezoldigingsafspraken die boven de norm liggen worden maximaal vier jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar afgebouwd naar het wettelijk bezoldigingsmaximum.
 • Luchtverkeersleiders en medisch specialisten in loondienst worden uitgezonderd van de regels in het wetsvoorstel en in individuele gevallen of voor bepaalde functies, waarbij bijzondere arbeidsmarktomstandigheden dat rechtvaardigen, voorziet het wetsvoorstel eveneens in de mogelijkheid een uitzondering te maken.

Consultatiefase Wetsvoorstel uitbreiding personele reikwijdte WNT afgerond

Het wetsvoorstel is sinds 11 april 2016 raadpleegbaar en per die datum in consultatie gebracht. De consultatiefase is op 17 mei 2016 afgerond en op het wetsvoorstel is veertien maal openbaar gereageerd. Naar verwachting zal het wetsvoorstel – eventueel na aanpassing naar aanleiding van de consultatie – spoedig na het zomerreces bij de Tweede Kamer worden ingediend. Of inwerkingtreding per 1 januari 2017 nog tot de mogelijkheden behoort, is dan ook nog maar de vraag. Ploum over Arbeid houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen omtrent de WNT. Meer weten? Lees onze eerdere nieuwsberichten over de WNT of neem contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.

Eerdere nieuwsberichten

Contact

Advocaat

Bo Leeuwestein

Expertises:  Arbeidsrecht,

+31 6 3023 0521 b.leeuwestein@ploum.nl LinkedIn

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Expertise(s)

Onderwerp(en)

Auteur(s)

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.