W&I-verzekeringen in M&A-transacties

02 okt '18

In vrijwel alle overnamecontracten worden garanties en vrijwaringen opgenomen om de risicoallocatie tussen partijen vast te leggen. Voor een koper zal het echter veelal niet voldoende zijn dát bepaalde garanties en vrijwaringen worden gegeven, maar wenst zij ook dat eventuele claims in verband daarmee daadwerkelijk kunnen worden verhaald. Om voldoende comfort bij het aangaan van een transactie te hebben, zal de koper in dat licht vaak een bepaalde vorm van zekerheidstelling verlangen. Veel voorkomende door de verkoper verstrekte zekerheden zijn (i) de escrow-overeenkomst, (ii) de parent company guarantee, (iii) de vermogensinstandhoudingsverklaring en (iv) de bankgarantie.

Een andere vorm van zekerheidstelling die de laatste jaren aan populariteit wint is de Warranty & Indemnity-verzekering (hierna: "W&I-verzekering"). In toenemende mate worden disputen over risicoallocatie en zekerheidstelling langs de weg van een dergelijke verzekering beslecht of voorkomen. Het gebruik van W&I-verzekeringen neemt met name een vlucht bij transacties met een waarde boven de 100 miljoen euro.

Algemeen

De W&I-verzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar tegen betaling van premie dekking biedt tegen schade en kosten, die worden veroorzaakt door de schending van een verzekerde garantie en/of vrijwaring.

Vaak wordt gebruikgemaakt van een W&I-verzekering indien partijen het niet eens kunnen worden over de risicoverdeling en/of zekerheidstelling, maar zij desondanks een overnamecontract willen sluiten. Door het afsluiten van een W&I-verzekering wordt het risico op een mogelijke inbreuk op de verzekerde garanties en/of vrijwaringen ondergebracht bij een derde (lees: de verzekeraar) en daarmee kan een tussen partijen ontstane kloof worden gedicht.

Afhankelijk van de transactie, omstandigheden en partijen zal of de verkoper of de koper een W&I-verzekering afsluiten. In het geval van een zogeheten koperspolis wordt dekking geboden voor schade die ontstaat als gevolg van een inbreuk op een garantie en/of vrijwaring. De koperspolis is een zuivere schadeverzekering en de koper kan zich voor het verhalen van de schade rechtstreeks tot de verzekeraar wenden. De verkoperspolis is daarentegen een contractuele aansprakelijkheidsverzekering die de verkoper bescherming biedt tegen vorderingen van de koper onder de garanties en vrijwaringen. De koper is geen partij bij de polis en kan de verzekeraar niet aanspreken tot uitkering.

Aanleidingen

Anders dan bij een escrow-overeenkomst of een vermogensinstandhoudingsverklaring het geval is, kan door gebruikmaking van een W&I-verzekering een clean exit door de verkoper worden gerealiseerd. Omdat het risico van een eventuele inbreuk (gedeeltelijk) bij de verzekeraar ligt, kan de verkoper na de transactie vrij over (een groter gedeelte van) de koopsom beschikken. Voor een verkoper is dat gunstig omdat het geld dan aan aandeelhouders kan worden uitgekeerd of kan worden geïnvesteerd.

Daarnaast kan een W&I-verzekering door de koper worden ingezet als een strategisch wapen in bijvoorbeeld competitieve veilingen. Zo kan het aanleveren van een overeenkomst met geen of beperkte aansprakelijkheid van de verkoper doorslaggevend zijn in het selectieproces.

Een andere aanleiding om voor een W&I-verzekering te kiezen kan worden gevonden in de wens van partijen om eventuele discussies of procedures in de periode na closing te beperken of voorkomen. Hiervan zal onder andere sprake zijn indien partijen (negatieve) publiciteit willen vermijden of indien zij na closing een (intensieve) samenwerking beogen.

Let op

Uiteraard is de reikwijdte van de W&I-verzekering niet onbegrensd. De verzekering strekt zich alleen uit tot een verzekerde garantie en/of vrijwaring. Daarbij komt dat bepaalde garanties en vrijwaringen überhaupt niet verzekerd kunnen worden.

Ook zal een verzekeraar niet tot uitkering overgaan indien de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van de verzekeringnemer, is onzekerheid over een eventuele uitkering een vereiste, en zal er in veel gevallen ook sprake zijn van een eigen risico in de vorm van een drempelbedrag en een maximaal uitkeringsbedrag.

Er bestaat bovendien een mededelingsplicht van de verzekeringnemer tegenover de verzekeraar en de verzekeraar zal willen nagaan of de verzekeringnemer een adequaat due diligence-onderzoek heeft uitgevoerd en de bijbehorende due diligence-rapporten willen inzien. Door de verzekeraar zo vroeg en nauw mogelijk bij het overnameproces te betrekken kunnen extra kosten en vertraging in dat verband worden beperkt.

Afsluiting

Of de W&I-verzekering aan populariteit zal blijven winnen is de vraag. Naar ik aanneem zal in de toekomst duidelijk(er) worden in wat voor soort transacties een W&I-verzekering (on)gunstig uitpakt.

Dit artikel is geschreven door Merijn Elshof.

Contact

Advocaat

Merijn Elshof

Expertises:  Ondernemingsrecht, Fusies en Overnames,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Expertise(s)

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.