Signalering van de Brexit gevolgen voor uw onderneming

08 Jun '18

Auteur(s): Jaap Feenstra,

De Brexit onderhandelingen tussen de EU en de Engelse regering verliepen de afgelopen maanden volgens mediaberichten en stukken die daarover naar buiten kwamen bijzonder intensief en met vallen en opstaan. De uittreding van het VK uit de Europese Unie zal per 29 maart 2019 plaats vinden, tenzij in onderling overleg een regeling met een overgangsperiode wordt afgesproken, die wat de EU betreft in ieder geval op 31-12-2020 moet zijn afgesloten. De toekomstige verhouding van de Unie met het VK kan in een of meer internationale akkoorden worden bepaald.

Brexit onderhandelingen

De Brexit betekent dat het VK helemaal los komt te staan van de instellingen van de Europese Unie en haar geldende regels en wetgeving over o.a. de douane-unie binnen de EU en de Interne Markt van de Unie. Het Verenigd Koninkrijk zal voortaan voor haar producten, ondernemingen, betalingen/kapitaal, dienstverlening en uitwisseling van werknemers gelden als een derde land, dat niet gebonden is aan de intern geldende EU regels, daar geen invloed meer op heeft en ook niet meebetaalt aan de uitvoering van die interne wetgeving of gemeenschappelijk beleid. Vanaf het moment van uittreding zullen het VK en de VK ondernemingen voor de economische relaties met de EU dezelfde status hebben, die landen als de VS, China, Canada of Zuid-Korea en aldaar gevestigde  bedrijven nu hebben. Dat geldt ook omgekeerd. Voor de EU ondernemingen geldt in het VK niet meer de automatische bescherming die zij aan EU regels en wetgeving  konden ontlenen. Onderlinge betrekkingen met het VK worden per wederzijds bindend akkoord geregeld. Het jaar 2018 wordt besteed aan intensieve onderhandelingen over een toekomstige regeling over een breed scala aan onderwerpen. De uitkomst daarvan bepaalt of er een harde Brexit dan wel er een (meer of minder) zachte Brexit gaat komen. Waar op dat moment nog niets is geregeld, gelden voor Engelse producten, diensten en ondernemingen de eenzijdig door de EU vastgestelde regels. Na de Brexit kunnen voor deze ongeregelde onderwerpen eventueel alsnog aanvullende bilaterale afspraken worden opgesteld.

Aandachtspunten ondernemingen

Het is van groot belang dat iedere onderneming zich tijdig beraadt op de mogelijke effecten van de uittreding van het VK op lopende bedrijfsactiviteiten en commerciële relaties en eventuele toekomstplannen, ook al staat de uitkomst van de Brexit onderhandelingen op dit moment nog lang niet vast. De Brexit lijkt er hoe dan ook te komen en werpt zijn schaduw vooruit. In een aantal opzichten is nu al met mogelijke effecten rekening te houden, bijvoorbeeld bij het aangaan of het verlengen van contracten met Engelse ondernemingen, waarvan de duur na het moment van de Brexit zal doorlopen. Deze vragenlijst bevat een aantal aandachtspunten waarmee u voor uw onderneming alvast kunt inventariseren welke gevolgen vanwege de Brexit op de commerciële activiteiten van uw bedrijf kunnen afkomen, ook al staat de uitkomst van deze onderhandelingen op dit moment nog niet vast. Deze signalering kan de optimale planning en de aanloop naar commerciële stappen vergemakkelijken, afhankelijk van de mogelijke positie van uw bedrijf als producent, verwerker, leverancier van grondstoffen of halffabricaten, als handelsbedrijf in de zin van importeur of distributeur of als dienstverlener voor bijvoorbeeld transport en opslag, financiële ondersteuning dan wel diensten voor ICT of technische innovatie.
 1. Importeert uw bedrijf producten, halffabricaten of grondstoffen vanuit het VK naar het EU27 gebied, voor doorverkoop of verwerking tot eindproducten?
 2. Exporteert uw onderneming omgekeerd producten of halffabricaten naar het VK voor verkoop of distributie aldaar of verwerking tot eindproducten?
 3. Importeert uw bedrijf via het VK producten afkomstig uit derde landen van buiten de EU of exporteert uw onderneming via het VK dergelijke producten vanuit Nederland/ de EU die uiteindelijk bestemd zijn voor derde landen buiten de Europese Unie (Canada of Australië)?
 4. Is uw onderneming ten behoeve van andere ondernemingen verantwoordelijk voor het transport van goederen of halffabricaten tussen de EU27 en het VK?
 5. Betrekt uw onderneming bepaalde diensten (bijv. verzekering, R&D, ICT)  van in het VK gevestigde ondernemingen of verleent uw bedrijf diensten aan VK klanten?
 6. Heeft uw bedrijf financiële betrekkingen of banden zoals leningen, betalingen of tegoeden met financiële partijen in het VK (bijv. via banken, verzekeraars, tussenpersonen, handelsbeurzen, veilingen, etc.)?
 7. Behoort uw onderneming tot een groter concern met een hoofdvestiging In het VK of heeft omgekeerd uw onderneming zelf dochtervennootschappen in het VK?
 8. Welke commerciële relaties onderhoudt u binnen het concernverband met zusterbedrijven die door uw aandeelhouder/moederonderneming in het VK zijn opgericht?
 9. Heeft uw bedrijf contracten lopen met andere partijen (al dan niet intraconcern), waarin de Engelse rechter als bevoegde rechter is aanwezen en/of waarop het Engelse recht van toepassing is verklaard ?
 10. Heeft uw bedrijf contracten met andere partijen lopen voor de levering van goederen of diensten vanuit het VK waarin voor de kwaliteit van de goederen of diensten wordt verwezen naar lokale wetgeving of standaards?
 11. Heeft uw onderneming voor de levering of afname van goederen of diensten te maken met BTW heffing, waarvan de naleving wordt gecontroleerd door de VK fiscale autoriteiten?
 12. Geniet uw onderneming thans in het kader van de BTW afdoening in Nederland (EU27) aanspraak op inhouding of teruggave van BTW voor commerciële transacties met ondernemingen in het VK?
De casuïstiek achter deze aandachtspunten is voor veel ondernemingen uiterst divers.  Deze lijst is dan ook volstrekt niet uitputtend.  Ploum stelt zich voor de komende periode op deze en nieuwe vraagpunten gaandeweg antwoorden te beschrijven,  mede in het licht van oplossingen die in de praktijk naar voren komen en op basis van de onderhandelingsresultaten die in de tussentijd tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk worden bereikt en waarop Nederlandse ondernemingen  zich bij hun planning kunnen baseren.

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

 • Volgen wat u interessant vindt
 • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
 • Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy
 • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven op kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.