Voedsel- en warenpraktijk

Waar in Nederland vroeger de Warenwet bepaalde wanneer een product uit de handel diende te worden genomen, wordt inmiddels voor tal van productcategorieën (zoals levensmiddelen, medische hulpmiddelen, cosmetica, speelgoed, machines en apparatuur etc.) door uitvoerige Europese regelgeving bepaald aan welke vereisten producten moeten voldoen qua samenstelling, kwaliteit, etikettering en CE-markering. Het doel van deze regelgeving is om de consument een hoog beschermingsniveau te bieden voor wat betreft de producten die hij consumeert, ge- of verbruikt. De Europese wetgeving op dit terrein ontwikkelt zich nog steeds snel. De complexiteit van de regelgeving stelt ondernemingen voor een enorme uitdaging om aan alle voorschriften te blijven voldoen. Daar komt nog bij dat de Europese regelgeving weliswaar geharmoniseerd is, maar controle en handhaving aan de nationale toezichthoudende autoriteiten wordt overgelaten. Hierdoor ontstaan verschillen in de toezichtpraktijk vanwege uiteenlopende interpretaties en handhaving.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

Neem contact op via onderstaand telefoonnummer of stuur ons een email.

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Zo kunnen wij u helpen

Risico’s en impact van onveilige producten

Voor bedrijven zijn de risico’s als producten onveilig zijn – of indien zij anderszins niet aan de Europese voorschriften voldoen – groot: de NVWA (of andere toezichthouders zoals de douane, de Inspectie Leefomgeving & Transport en de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd) heeft verregaande bevoegdheden en aarzelt niet om deze te gebruiken waar zij dat nodig acht. Als bedrijven niet of niet tijdig uit eigen beweging onveilige producten uit de handel nemen, stellen zij zich bloot aan het risico van bestuurlijke handhaving en in ernstige gevallen zelfs strafvervolging. Dat heeft ook effecten op de onderlinge juridische verhouding tussen bedrijven betrokken bij het in de handel brengen van producten. Een recall of terugroepactie brengt vaak grote financiële en commerciële schade met zich mee.

De afgelopen decennia is de wereldhandel in levensmiddelen, grondstoffen en goederen enorm toegenomen, met name de opkomende markten in Azië produceren enorme volumes bestemd om in Europa te worden verwerkt of rechtstreeks in de handel te worden gebracht. In de praktijk blijkt dat het bij het leeuwendeel van producten dat als onveilig uit de handel moet worden genomen, gaat om vanuit derde landen in de EU geïmporteerde producten. Hoewel dit geen garantie geeft, doen bedrijven die levensmiddelen, grondstoffen en goederen importeren er verstandig aan al in de oorsprongslanden de nodige controles te laten uitvoeren. Buiten de EU gevestigde bedrijven dienen zich evenzeer te laten adviseren over de complexe Europese productregelgeving om te voorkomen dat producten niet in de EU in de handel kunnen worden gebracht. Wij verwachten in het licht van nieuwe import regelgeving dat de aandacht van toezichthouders de komende jaren veel (meer) gericht zal zijn op deze importstromen.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.