https://ploum.nl/uploads/pexels-photo-5699437.jpg

Ontslag van langdurige arbeidsongeschikte werknemer zonder tijdige WIA-beslissing mogelijk?

14 nov '23

Auteur(s): Astrid van Toledo en Bo Leeuwestein

Steeds vaker een te late WIA-beslissing 

Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, die niet binnen de wettelijke beslistermijn van 8 weken de WIA-beslissing heeft ontvangen. Dit heeft nadelige gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. Beiden verkeren langere tijd in onzekerheid over het vervolg, hun verplichtingen en/of inkomsten. 

Hoe komt dat?

De vertraging in de afhandeling van de WIA-aanvraag door UWV is het gevolg van een tekort aan verzekeringsartsen, die moeten beoordelen of een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na het einde van de wachttijd in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Hierdoor zijn grote achterstanden in de afhandeling van WIA-aanvragen ontstaan en wordt de WIA-beslissing vaak niet tijdig gegeven. UWV heeft al enkele maatregelen genomen om de achterstanden aan te pakken. 

Gevolgen van de vertraging in de afhandeling van de WIA-aanvraag 

De wettelijke loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte bedraagt 104 weken, tenzij sprake is van een opgelegde loonsanctie. In dat geval wordt de loondoorbetalingsverplichting (en het opzegverbod bij ziekte) verlengd met 52 weken. Een loonsanctie kan echter niet meer worden opgelegd nadat 104 weken van ziekte zijn verstreken en de WIA-aanvraag tijdig is gedaan. In dat geval zal de werkgever na 104 weken de loondoorbetaling bij ziekte dan ook staken, maar bestaat de arbeidsovereenkomst met de werknemer nog wel met alle daaruit voortvloeiende verplichtingen (zoals de re-integratieverplichting).  

Is een WIA-beslissing noodzakelijk voor het verkrijgen van een ontslagvergunning? 

Regelmatig komt de vraag van een werkgever of in dit geval toch al tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid kan worden overgegaan. Er bestaat immers nog geen duidelijkheid over eventuele WIA-gerechtigdheid, maar de periode van 104 weken verplichte loondoorbetaling is verstreken en het opleggen van een loonsanctie is niet meer mogelijk. Dat betekent ook dat aan de werknemer geen ontslagbescherming wegens arbeidsongeschiktheid meer toekomt. Veel werkgevers willen dan ook niet wachten op de WIA-beslissing, maar al afspraken maken met de werknemer om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of een aanvraag indienen bij het UWV om toestemming te krijgen op te zeggen.  

UWV regelt deze situatie in de Uitvoeringsregels 

UWV heeft aan deze – steeds vaker voorkomende - situatie aandacht besteed in de Uitvoeringsregels Ontslag Langdurige Arbeidsongeschiktheid van april 2023.  

Hierin is expliciet bepaald dat een werkgever ondanks het ontbreken van een RIV-toets of WIA-beslissing wel een ontslagvergunning kan verkrijgen als sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en de onmogelijkheid tot herplaatsing. De werkgever moet de ontslagaanvraag zonder RIV-toets of WIA-beslissing dan op andere wijze onderbouwen en – behalve een prognose van de bedrijfsarts dat binnen een periode van 26 weken geen herstel van de werknemer voor de bedongen arbeid (al dan niet in aangepaste vorm) te verwachten valt – in ieder geval de volgende informatie verstrekken:

  • De eerste ziektedag; 

  • Het verloop van de ziekte; 

  • Het herstel (inzetbaarheid) en 

  • De verrichte re-integratie-activiteiten.  

Bovenstaande informatie dient te zijn opgenomen in een chronologisch verslag dat opgesteld is door de werkgever of de bedrijfsarts.  

Conclusie 

Er kunnen ook bij het ontbreken van een tijdige beslissing door UWV stappen worden ondernomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat gebeurt uiteraard bij voorkeur in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, maar als daarover geen overeenstemming wordt bereikt kan de werkgever de ontslagaanvraag op andere wijze onderbouwen. Het is met het oog hierop belangrijk dat de benodigde informatie goed en overzichtelijk is gedocumenteerd in het re-integratiedossier.

Contact

Advocaat

Astrid van Toledo

Expertises:  Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht,

Advocaat

Bo Leeuwestein

Expertises:  Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Zorg,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Expertise(s)

Onderwerp(en)

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.