Langdurig zieke werknemer minder duur door compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

12 jul '18

Onder het huidige recht dient de werkgever bij een dienstverband dat eindigt vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid de volledige transitievergoeding aan de werknemer te betalen. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat dienstverbanden ‘slapende’ worden gehouden om betaling – voorlopig – te voorkomen. Zie hierover dit bericht op onze website. Bovendien veroorzaakt dit een gevoel van onrechtvaardigheid bij werkgevers; zij hebben gedurende de ziekte immers twee jaar het loon doorbetaald en mogelijk kostbare re-integratiepogingen ondernomen. Eind 2016 werd een conceptwetsvoorstel gepubliceerd om een einde te maken aan deze problematiek. Met artikel 7:673e BW wordt voorzien in een compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het wetsvoorstel is op 20 maart 2017 ingediend en 11 juli 2018 is het wetsvoorstel door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Nadere details van de regeling zijn eerder bekend gemaakt door middel van de concept Regeling compensatie transitievergoeding.

Aanvraag compensatie

De werkgever kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV een verzoek indienen tot verstrekking van een vergoeding ter hoogte van de (transitie)vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, indien deze is beëindigd vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was om de bedongen arbeid te verrichten. Dergelijke compensatie kan zowel worden aangevraagd voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst, als voor de vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging met wederzijds goedvinden. De compensatie kan echter niet hoger zijn dan de wettelijke transitievergoeding wanneer de werknemer twee jaar ziek is. De aanvraag zal door middel van een (elektronisch) formulier worden ingediend. Omdat de beslissing van het UWV op de aanvraag een beschikking is waartegen bezwaar en beroep open staat, is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Om het UWV in staat te stellen de aanvraag inhoudelijk te beoordelen, zal de werkgever in ieder geval de volgende gegevens moeten overleggen:

  • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
  • de loonstroken, om het tijdens ziekte betaalde loon te kunnen vaststellen;
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd dienen de beschikking van het UWV of de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens  langdurige arbeidsongeschiktheid te worden overgelegd. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV dienen onder andere ook een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde te worden overgelegd. Een incomplete aanvraag kan binnen een termijn van veertien dagen, dan wel 28 dagen voor oude gevallen, worden aangevuld.

Inwerkingtreding & termijnen

Deze regeling zal in werking treden op 1 april 2020. Ook ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die voor deze datum – maar na 1 juli 2015 – zijn beëindigd kan dan echter compensatie verkregen worden. De aanvraag voor deze ‘oude gevallen’ dient uiterlijk 30 september 2020 ingediend te zijn. De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is verstrekt. Beslissend hierbij is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever. Het UWV dient binnen uiterlijk acht weken op de aanvraag te beslissen. Voor oude gevallen geldt een afwijkende beslistermijn van zes maanden, vanwege de verwachting dat in de eerste periode veel aanvragen zullen binnenstromen.

Wilt u weten wat de compensatieregeling voor u betekent? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsrecht.

Dit artikel is geschreven door Liselotte Straathof[/vc_column_text][vc_column_text]

 

Contact

Advocaat, Partner

Rutger Ploum

Expertises:  Arbeidsrecht, Medezeggenschapsrecht, Food, China desk, German Desk, Bedrijven in moeilijkheden,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Expertise(s)

Onderwerp(en)

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.