https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Douane_en_Logistiek/truck-2755172_1920.jpg

Europese Unie stelt definitief antidumpingrecht in op bepaalde stalen windmolenmasten voor grootschalige toepassing van oorsprong uit China

15 feb '22

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie met Uitvoeringsverordening 2021/2239[1] een definitief antidumpingrecht ingesteld op bepaalde stalen windmolenmasten voor grootschalige toepassing van oorsprong uit de Volksrepubliek China (VCR). De Europese Commissie verwacht dat de antidumpingmaatregel geen afbreuk zal doen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU omtrent hernieuwbare energie en CO2-reductie. Romy de Jong van Ploum’s team Douane, Handel & Logistiek gaat in deze bijdrage kort in op de maatregel.

Wat houdt de antidumpingmaatregel in?

De antidumpingmaatregel ziet op windmolenmasten die ontworpen zijn ter ondersteuning van de gondel en de rotorbladen voor gebruik in windturbines met een elektrisch opwekkingsvermogen, onshore of offshore, gelijk of groter dan 1,00 megawatt en met, in volledig geassembleerde toestand, een minimumhoogte van 50 meter tussen de basis van de mast en de onderzijde van de gondel. De maatregel is ingesteld om de Europese windenergiesector te beschermen tegen handelsverstorende praktijken die de bedrijfstak van concurrentie vanuit China ondervindt. Het definitieve antidumpingrecht is vastgesteld op 19,2% op de nettoprijs, franco grens EU, voor inklaring voor ‘alle andere ondernemingen’. Voor een drietal met name genoemde ondernemingen zijn individuele rechten vastgesteld variërend van 7,2 % tot 14,4%. Voor andere ondernemingen die medewerking hebben verleend en die in de bijlage zijn opgenomen zal een percentage van 11,2% gelden. Verordening 2021/2239 is met ingang van 17 december 2021 in werking getreden.

Wat is antidumping?

Een niet EU bedrijf ‘dumpt’ goederen als het goederen exporteert naar de EU tegen een prijs die lager is dan de normale waarde van een product. Dumping wordt door exporteurs gebruikt om de eigen marktpositie te verbeteren. Na een gedegen onderzoek kan de EU besluiten een maatregel in te stellen om de schade die ontstaat door dumping te compenseren en zodoende de eigen Europese bedrijfstak te beschermen tegen de oneerlijke concurrentie vanuit een derde land. Om een antidumpingheffing te kunnen instellen moet in het antidumpingonderzoek dat voorafgaat aan de instelling van een definitief antidumpingrecht, komen vast te staan dat aan een aantal cumulatieve voorwaarden is voldaan. Zo moet er sprake zijn van dumping en moet er daardoor schade worden veroorzaakt aan de bedrijfstak van soortgelijke producten in de EU. Daarnaast moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen de schade en de invoer van het betreffende product. Ook moet worden getoetst of de mogelijke antidumpingmaatregel wel in het belang van de EU is. De inhoudelijke en procedurele voorwaarden zijn vastgelegd in de Basisverordening Antidumpingheffing[2] waaraan alle concrete antidumpingmaatregelen moeten voldoen. Om vast te stellen of de voorwaarden zijn vervuld, stelt de Europese Commissie een antidumpingonderzoek in. Een dergelijk onderzoek wordt vaak geopend naar aanleiding van klachten van EU-producenten van het betrokken product.

Antidumpingonderzoek Chinese windmolenmasten Europese Commissie

Op 21 oktober 2020 heeft de Europese Commissie naar aanleiding van een klacht van European Wind Tower Association (EWTA) een antidumpingonderzoek ingesteld naar stalen windtorens uit China. Deze klacht was ingediend namens de bedrijfstak van de EU voor stalen windmolenmasten. Het onderzoek van de Europese Commissie liep in de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020. In het onderzoek maakte de  Europese Commissie, om vergelijking mogelijk te maken, gebruik van de productiekosten in Mexico om de "normale" prijs voor een windmolenmast te bepalen en stelde vast dat alle Chinese prijzen aanzienlijk lager waren. In het onderzoek werd bevestigd dat er voor 300 miljoen euro per jaar windmolens uit China tegen dumpingprijzen werden ingevoerd in de EU, waardoor de Europese bedrijfstak schade lijdt. Het onderzoek had betrekking op Chinese staatsbedrijven, bedrijven die deels staatseigendom zijn en particuliere fabrikanten van stalen windmolenmasten.

Definitieve antidumpingmaatregel

Naar aanleiding van de conclusies inzake dumping, schade, het oorzakelijk verband en het belang van de EU is eind vorig jaar dus een definitief antidumpingrecht ingesteld om te voorkomen dat de bedrijfstak van de EU nog meer schade lijdt door de invoer met dumping van de windtorens bestemd voor grootschalige toepassing van oorsprong uit de VCR.

Het definitieve antidumpingrecht is ingesteld op bepaalde stalen windmolenmasten voor grootschalige toepassing al dan niet taps toelopend, en de al dan niet geassembleerde segmenten daarvan, al dan niet voorzien van een geïntegreerde mastfundering, al dan niet gecombineerd met gondels of rotorbladen, en die ontworpen zijn ter ondersteuning van de gondel en de rotorbladen voor gebruik in windturbines met een elektrisch opwekkingsvermogen – zowel onshore als offshore – gelijk aan of groter dan 1,00 megawatt en met, in volledig geassembleerde toestand, een minimumhoogte van 50 meter tussen de basis van de mast en de onderkant van de gondel. De producten worden ingedeeld onder de GN-codes 7308 20 00 (Taric-code 7308 20 00 11), 7308 90 98 (Taric-code 7308 90 98 11) en, indien ingevoerd als onderdeel van een windturbine onder 8502 31 00 (Taric-codes 8502 31 00 11 en 8502 31 00 85), van oorsprong uit de VCR[3].

Hoe zit het dan met de milieubelangen?  

De Europese Commissie verwacht dat de antidumpingmaatregel ten aanzien van Chinese stalen windmolenmasten geen afbreuk zal doen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU omtrent hernieuwbare energie en CO2-reductie, noch zal leiden tot het annuleren van windmolenprojecten.

In het onderzoek had onder andere de China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) aangegeven dat de instelling van een antidumpingheffing op Chinese windmolenmasten de productiekosten voor de windenergiesector in de EU zou verhogen. Het zou lidstaten verhinderen de streefcijfers voor hernieuwbare energie te halen en windmolenprojecten zouden niet langer rendabel zijn.

De maatregel zal naar de verwachting van de Europese Commissie   juist  wel bijdragen aan de uitrol van windenergie in de EU doordat er een gelijk speelveld gecreëerd wordt waarop alle marktdeelnemers, waaronder van Chinese producenten, onder eerlijke voorwaarden kunnen concurreren.

Daarnaast heeft de Europese Commissie geen bewijs gevonden dat de maatregel ten aanzien van stalen windmolenmasten tot aanzienlijke stijgingen van de energieprijzen voor consumenten in de EU zou leiden.

Volgens de Europese Commissie zal de maatregel producenten van stalen windmolenmasten in de EU ondersteunen en hen groei, stabiele werkgelegenheid, inkomsten en investeringen opleveren. De importeurs zouden moeten profiteren van een groot aantal concurrerende, betrouwbare en financieel gezonde producenten van stalen windmolenmasten in de EU en van gunstige aanlooptijden die producenten in de EU dankzij hun nabijheid kunnen aanbieden.

Over Ploum’s team Douane, Handel en Logistiek

De specialisten van Ploum’s team Douane, Handel & Logistiek staan u graag te woord als u vragen heeft over de nieuwe antidumpingmaatregel op Chinese windmolenmasten en onderdelen. Dat geldt natuurlijk ook als u juridisch advies  wilt inwinnen over  antidumpingmaatregelen op andere producten, bezwaar wilt maken tegen een navordering of vragen heeft over internationale handel, douane, logistiek of im- en export. Door onze jarenlange ervaring in de douanepraktijk kunnen wij u snel en effectief van dienst zijn. U kunt contact opnemen met Jikke Biermasz of Arjan Wolkers.

Over Ploum’s team Energie

De specialisten van Ploum’s geïntegreerde team Energie volgen de ontwikkelingen binnen de energiesector nauwgezet. Zij helpen ontwikkelaars, investeerders en financiers bij windparken, zowel op land als op zee. Ook adviseren zij internationale en nationale marktdeelnemers in het kader van solar projecten, zon op dak, zon op water, zonneweides en agricultural photovoltaics (Agri-PV). Voor ons team Energie kunt u contact opnemen met Stephan Sluijters.

 


[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2239 van de Commissie van 15 december 2021 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde stalen windmolenmasten voor grootschalige toepassing van oorsprong uit de Volksrepubliek China, publicatieblad L 450/59 van 16 december 2021.

[2] Verordening (EU) 2016/1036 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie.

[3] Artikel 1 lid 2 Verordening 2021/2239

Contact

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht, Transportrecht, Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, Voedsel- en Warenpraktijk, Haven en Douane, Food, Transport en Logistiek, Douane en Internationale Handel, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.