https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Gezondheid/coronavirus-4972480_1920_(2).jpg

COVID-19 Maatregelen consumptief krediet: Tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding

20 mei '20

Op 19 mei 2020 heeft de Minister van Financiën een consultatie van het Conceptbesluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding (het “Besluit”) gepubliceerd. De consultatie eindigt 3 juni 2020.  In zijn brief aan de Tweede Kamer van 18 mei 2020 (de “Brief”) heeft de Minister aangekondigd het Besluit ter consultatie aan de markt voor te leggen. Het Besluit beoogt een tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding voor consumptieve kredieten in te voeren in verband met de coronacrisis. De maximale kredietvergoeding wordt aangepast zodat aanbieders van consumptief krediet maximaal een kredietvergoeding van 10 procent op jaarbasis mogen rekenen. Nu is de maximale kredietvergoeding nog 14 procent op jaarbasis. Vooralsnog zal de voorgenomen verlaging in elk geval tot eind 2020 van kracht zijn, verlening is echter mogelijk.

COVID-19

Aanleiding tot het Besluit is het feit dat de coronacrisis bij veel consumenten leidt tot een terugloop in of het wegvallen van inkomen waardoor betalingsproblemen ontstaan. Diverse banken hebben de afgelopen periode gehoor gegeven aan de oproep om de rentes die in rekening worden gebracht op roodstanden in verband met de coronacrisis (tijdelijk) te verlagen. Ook een aantal consumptief krediet aanbieders heeft aan deze oproep gehoor gegeven. Echter een aantal aanbieders blijft nog steeds de maximale kredietvergoeding van 14 procent hanteren. In deze tijd zou dat onwenselijk zijn. Mede op basis van een onderzoek uitgevoerd door het NIBUD wordt een tijdelijke verlaging van de maximale kredietvergoeding wenselijk en gepast geacht. Dit mede met het oog op een verbetering van de consumentenbescherming.

Tijdelijke verlaging maximale kredietvergoeding: beoogde wijzigingen in wet- en regelgeving

Het Besluit zal leiden tot een wijziging van art. 4 van het Besluit kredietvergoeding. De opslag van 12 procentpunten (boven op de wettelijke rente (thans 2 procent) zal worden verlaagd naar 8 procentpunten. De maximale kredietvergoeding (jaarlijks kostenpercentage) zal ten gevolge van deze wijziging op 10 procent uitkomen. Artikel 15 van het Besluit kredietvergoeding zal komen te vervallen. Dit artikel betrof een overgangsregeling ten aanzien van krediettransacties die zijn aangegaan voor de vorige verlaging van de maximale kredietvergoeding in 2006.

Welke kredieten

Het Besluit zal betrekking hebben op (a) nieuwe kredieten en (b) nieuwe trekkingen onder bestaande doorlopende kredietarrangementen. Voor reeds afgesloten kredieten waarbij het uitstaande saldo afloopt zal de huidige maximale kredietvergoeding blijven gelden.

Tijdelijkheid

De verlaging van de maximale kredietvergoeding zal gelden tot het moment waarop de gevolgen van de coronacrisis het weer toelaten om terug te keren naar het huidige niveau. De Minister houdt echter een slag om de arm en geeft aan dat bij het bepalen of een dergelijke terugkeer kan en wenselijk is rekening gehouden zal worden met de uitkomsten van het onderzoek naar een structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding.

Structurele verlaging maximale kredietvergoeding

De Minister van Financiën maakt in zijn Brief kenbaar dat hij de komende maanden onderzoek zal laten doen naar de wens en de mogelijkheden om de maximale kredietvergoeding structureel te verlagen.  De Minister geeft aan bij zijn onderzoek onder meer rekening te houden met technologische ontwikkelingen, de ontwikkelingen van marktrentes en de wettelijke maatregelen en de maatregelen die door de sector zelf zijn doorgevoerd om te voorkomen dat consumenten door overkreditering in de schulden komen. Daarnaast is hij voornemens te bekijken of er mogelijk differentiatie van de maximale kredietvergoeding zou kunnen worden toegepast op basis van bijvoorbeeld looptijd van het krediet, het kredietbedrag dan wel de krediet vorm. Tot slot geeft de Minister aan dat “het uitgangspunt bij het bepalen van de maximale kredietvergoeding zal enerzijds de bescherming van consumenten zijn en anderzijds de mogelijkheid voor kredietaanbieders om producten te kunnen blijven aanbieden tegen een redelijke vergoeding”. De verwachting is dat eind 2020 meer bekend gemaakt zal worden omtrent de structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding. Het Banking & Finance team van Ploum zal u de komende periode op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen ten aanzien van de maximale kredietvergoeding. Indien u naar aanleiding van deze nieuwsupdate vragen heeft neemt u dan contact op met Lucas Lustermans (l.lustermans@ploum.nl of +31619850096).

Deel dit artikel

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.