Btw bij invoer en uitvoer van goederen en intracommunautaire leveringen

Btw (‘belasting over de toegevoegde waarde’ oftewel omzetbelasting) is niet alleen verschuldigd wanneer goederen worden gekocht of wanneer diensten worden verleend, maar ook wanneer goederen worden ingevoerd in de EU.

Het aan omzetbelasting verschuldigde bedrag wordt bij de invoer berekend over de douanewaarde van de goederen vermeerderd met het bedrag van de te betalen douanerechten dat voor de goederen is verschuldigd. Er bestaat een algemeen Btw-tarief, een verlaagd tarief voor met name genoemde goederen en een nultarief dat in bepaalde gevallen van toepassing is.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Verleggingsregeling bij invoer

Ondernemers kunnen het Btw-bedrag dat zij ter zake van de invoer van goederen verschuldigd zijn in beginsel op hun periodieke btw-aangifte (maandelijks of per kwartaal) in aftrek brengen. Dat kan voor ondernemers die regelmatig goederen invoeren nadelig zijn voor hun liquiditeits- en cash flow positie. Daarom heeft de Nederlandse wetgever het voor deze ondernemers mogelijk gemaakt om de betaling van het bij invoer verschuldigde btw-bedrag uit te stellen door het te verleggen naar de periodieke btw-aangifte. Als gebruik gemaakt wordt gemaakt van deze zogenoemde verleggingsregeling bij invoer, hoeven ondernemers de invoer-btw niet direct bij de invoer van de goederen te betalen en later pas in aftrek brengen, maar zij mogen het bedrag vermelden op hun periodieke btw-aangifte en hetzelfde bedrag op dezelfde aangifte als voorbelasting in aftrek brengen.

Deze regeling is gebaseerd op artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (“Wet OB 1968”). Voor deze faciliteit is wel een vergunning (“vergunning artikel 23”) van de Belastingdienst nodig, waaraan voorwaarden zijn verbonden die nauwgezet nageleefd moeten worden.

Aandachtspunten bij gebruik van een artikel 23 vergunning

Het is van groot belang dat ondernemers die over een vergunning artikel 23 beschikken deze vergunning zelf gebruiken voor goederen die voor henzelf zijn bestemd. Recentelijk zijn gevallen bekend geworden dat een vergunning is gebruikt door een andere ondernemer dan die waaraan de vergunning was afgegeven, ofwel als “vriendendienst” ofwel als praktische oplossing. Daarnaast is het voorgekomen dat een vergunning is gebruikt bij de invoer van goederen die niet voor de ondernemer waaraan de vergunning is verleend zijn bestemd. In deze gevallen stelt de fiscus (douane) dat de verleggingsregeling bij invoer niet van toepassing is en vordert zij alsnog de bij invoer verschuldigde btw na van de aangever. Omdat in het merendeel van deze gevallen de goederen niet voor de aangever (vaak een logistiek dienstverlener) zijn bestemd kan hij de nagevorderde btw niet in aftrek brengen. Hij zal het bedrag bij zijn opdrachtgever in rekening moeten brengen. Dat levert een probleem op als de vordering niet verhaalbaar blijkt te zijn, bijvoorbeeld in geval de opdrachtgever failliet is of buiten de EU is gevestigd. Dergelijke gevallen hebben zich met name voorgedaan bij e-commerce zendingen.

Toepassing Btw nultarief intracommunautaire leveringen en VIES controle

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer (ook ondernemer) die in een andere EU lidstaat is gevestigd, is het btw-nultarief van toepassing onder de voorwaarde dat de ondernemer kan aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk naar die andere lidstaat zijn overgebracht en dat zijn afnemer beschikt over een geldig btw-nummer van die andere EU lidstaat.

Hij moet in ieder geval het door zijn afnemer opgegeven btw-identificatienummer checken in de EU databank VIES. VIES is een online-systeem voor het controleren van btw-nummers van bedrijven en andere organisaties die in de EU zijn ingeschreven voor het leveren van goederen of diensten over de binnengrenzen heen.

Daarnaast heeft de Europese Commissie in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1912 nadere voorschriften gegeven over de bewijsmiddelen die nodig zijn om het nultarief te mogen toepassen. Het betreft met name bescheiden die zijn afgegeven door onafhankelijke partijen en die aantonen dat de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat.

Btw en uitvoer van goederen

In het geval dat een ondernemer goederen uit de EU uitvoert, is het btw-nultarief van toepassing onder de voorwaarde dat hij kan aantonen dat de goederen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld door een door de douane afgetekende uitvoeraangifte.

Ploums team Douane, Handel en Logistiek

Het douaneteam van Ploum heeft veel kennis en ervaring op het gebied van btw bij invoer en bij uitvoer. U kunt bij ons terecht voor advies over wet- en regelgeving, het opstellen van contracten fiscale vertegenwoordiging, disputen met de fiscus of disputen met uw commerciële partijen zoals verkoper, koper, opdrachtgever of logistiek dienstverlener.

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht, Transportrecht, Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, Voedsel- en Warenpraktijk, Haven en Douane, Food, Transport en Logistiek, Douane en Internationale Handel, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Advocaat, Partner

Marijn van Tuijl

Expertises:  Voedsel- en Warenpraktijk, Douanerecht, Transportrecht, Food, Transport en Logistiek, Haven en Douane, Douane en Internationale Handel, Handhaving en sancties, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.