Antidumping

Wanneer goederen op een buitenlandse markt worden verkocht tegen een lagere prijs dan op de eigen thuismarkt kan sprake zijn van dumping. Het doel daarvan is het veroveren van een nieuw afzetgebied of het kwijtraken van overtollige voorraden. Dumping is op zich niet verboden, maar als dit  tot gevolg heeft dat schade wordt toegebracht aan de eigen bedrijfstak in de EU, kan de EU maatregelen treffen om die schade te voorkomen door handelspolitieke maatregelen te treffen. Dat kan onder meer door een extra heffing in te stellen, een antidumpingrecht of  door te bepalen dat een minimumprijs geldt voor de goederen die ingevoerd worden. Hierna gaan wij alleen in op antidumpingrechten. Voor anti-subsidierechten gelden vergelijkbare bepalingen. Antisubsidiemaatregelen beogen EU producenten te beschermen tegen producten die tegen kunstmatig lage prijzen naar de EU worden uitgevoerd, niet vanwege dumping, maar doordat buitenlandse producenten subsidies genieten. Antidumping- en antisubsidiemaatregelen kunnen overigens ook gelijktijdig worden ingesteld tegen de invoer van specifieke producten uit bepaalden derde landen.  

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Het instellen van een antidumpingmaatregel

Voordat dergelijke protectionistische maatregelen van kracht worden, moet de Europese Commissie een onderzoek uitvoeren dat aan strikte procedurele en materiële regels is gebonden die zijn vastgelegd in de zogenoemde Basisverordening Antidumpingheffing (Verordening (EU) nr. 2016/1036). Deze verordening volgt in grote lijnen de WTO Anti-dumping Agreement.

Om een maatregel in te kunnen stellen wordt aan vier criteria getoetst. Positief moet worden vastgesteld dat:

  • sprake is van dumping;
  • schade aan de bedrijfstak van de EU;
  • een oorzakelijk verband tussen de schade en de dumping;
  • het belang van de EU maatregelen ter voorkoming van de schade noodzakelijk maakt.

Een antidumpingmaatregel wordt, meestal naar aanleiding van een klacht, ingesteld op specifieke goederen uit een specifiek land. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen die door de EU op enig moment zijn ingesteld tegen zonnepanelen en cellen uit China of licht thermisch papier uit Korea. China is echter wel the usual suspect. Het gaat bij antidumping om niet-preferentiële oorsprong. Informatie over lopende onderzoeken en antidumpingmaatregelen is te vinden op de volgende website van de EU: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.  

Het percentage antidumpingrecht dat wordt ingesteld kan, afhankelijk van de dumpingmarge die in het onderzoek wordt vastgesteld, aardig oplopen. Bij rijwielen uit China gaat het momenteel bijvoorbeeld om 48,5% en het percentage kan bij bepaalde ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen (schroeven) zelfs oplopen tot 86,5%.

Verlegging van handelsstromen/ ontwijking

Aan de invoer van goederen waarop een antidumpingrecht is ingesteld zijn risico’s verbonden. Het komt regelmatig voor dat na het van toepassing worden van een antidumpingmaatregel de handelsstromen worden verlegd naar een ander derde land. Opeens komen de schroeven niet meer uit China, maar bijvoorbeeld uit Taiwan of Thailand. Als een of meer lidstaten of de Europese Commissie constateert dat handelsstromen zich verleggen na de instelling van een antidumpingmaatregel en het vermoeden bestaat dat sprake is van omleidingspraktijken, zal een ontwijkingsonderzoek kunnen   worden ingesteld naar de oorzaak. Is sprake van simpele overlading in Taiwan of Thailand of worden in die landen slechts eenvoudige bewerkingen uitgevoerd die niet resulteren in een wijziging van de niet-preferentiële oorsprong van het product?

Wanneer het Antifraude Bureau van de Europese Commissie (‘OLAF’) na onderzoek constateert dat de antidumpingmaatregel wordt ontweken via andere derde landen, zullen de douaneautoriteiten het verzoek krijgen om de ontdoken rechten na te vorderen. Zeker als het gaat om grotere en/of repeterende zendingen, met een aanzienlijke douanewaarde, kan dit aardig oplopen. Een certificaat van oorsprong biedt  daarbij geen bescherming. In de praktijk worden importeurs in de EU regelmatig het slachtoffer van frauduleuze constructies die worden opgezet om de antidumpingmaatregel te ontwijken. Om te voorkomen dat men hiervan slachtoffer wordt is het zaak zorgvuldig onderzoek te doen naar de oorsprong van goederen als daarop bij oorsprong of verzending uit een bepaald land een antidumpingheffing is ingesteld bij invoer in de EU.

Als vermoed wordt dat een antidumpingmaatregel op zo’n grote schaal wordt ontweken dat dit mogelijk aanvullende maatregelen rechtvaardigt, kan ook een ontwijkingsonderzoek worden ingesteld op basis van artikel 13 van de Basisverordening Antidumpingheffing. Na afronding van het ontwijkingsonderzoek wordt soms besloten tot het vaststellen van een ontwijkingsverordening. De antidumpingmaatregel wordt dan uitgebreid tot goederen aangegeven als van oorsprong of verzonden uit bepaalde andere derde landen dan het land waartegen de oorspronkelijke maatregel is ingesteld. Producenten die in die derde landen wel daadwerkelijk produceren, kunnen een verzoek doen om te worden vrijgesteld. Op deze manier is bijvoorbeeld de antidumpingmaatregel die oorspronkelijk was ingesteld op rijwielen uit China uitgebreid tot onder meer Cambodja, Pakistan, Filippijnen, Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië. De maatregel heeft daarmee een soort olievlek-effect gehad.

Het (na)vorderen van antidumpingrechten

De douane zal in de eerste plaats de douane technische aangever van de goederen aanspreken. Dat is de persoon op wiens naam de invoer aangifte is gedaan. Bij directe vertegenwoordiging is dat in de meeste gevallen de importeur. Echter, de douane-agent die de aangifte heeft verzorgd is gedurende de verificatieperiode niet vrij van financiële risico’s. Als deze in de aangifte heeft aangegeven dat de betaling van de uit de aangifte voortvloeiend invoerrechten via zijn betalingsfaciliteit verloopt, zal de douane zich op het standpunt stellen dat deze tot het moment van beëindiging van de verificatie financieel aansprakelijk is voor te weinig betaalde rechten.

Registratie en voorlopig antidumpingrecht

De Basisverordening Antidumpingheffing maakt het mogelijk om voorafgaand aan de instelling van een definitief antidumpingrecht de invoer van het in het onderzoek betrokken product gedurende het onderzoek te registreren. Ook is het mogelijk om een voorlopig antidumpingrecht in te stellen. Als een voorlopig recht is ingesteld, moet bij het in het vrije verkeer van de EU brengen van de goederen zekerheid gesteld worden. Na afloop van het onderzoek wordt een beslissing genomen of de voorlopige rechten waarvoor zekerheid is gesteld definitief worden geïnd. Weet de aangever bij een voorlopig recht nog waar hij aan toe is, bij registratie is dat niet het geval. Registratie kan er toe leiden dat nadien met terugwerkende kracht bijbetaald moet worden, zonder dat de aangever hier bij de invoer financieel iets van merkt.

Voor importeurs en logistiek dienstverleners die invoeraangiften indienen of uitbesteden aan douane-agenten is het van groot belang om op de hoogte zijn van actuele onderzoeken die  worden uitgevoerd. Informatie daarover wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ploums team Douane, Handel en Logistiek

Het douaneteam van Ploum heeft veel kennis en ervaring op het gebied van antidumping. Wij adviseren veel over dit onderwerp en procederen in beroepsprocedures tegen navorderingen van de douane. Wij zijn betrokken bij diverse grote beroepsprocedures over antidumpingheffing op onder meer zonnepanelen, biodiesel, bevestigingsmiddelen en rijwielen. U kunt bij ons terecht voor advies over wet- en regelgeving, lopende onderzoeken, het opstellen van contracten en geschillen met de douane of commerciële wederpartijen zoals producenten, leveranciers, afnemers, opdrachtgevers of logistiek dienstverleners.

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht, Transportrecht, Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, Voedsel- en Warenpraktijk, Haven en Douane, Food, Transport en Logistiek, Douane en Internationale Handel, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Advocaat, Partner

Marijn van Tuijl

Expertises:  Voedsel- en Warenpraktijk, Douanerecht, Transportrecht, Food, Transport en Logistiek, Haven en Douane, Douane en Internationale Handel, Handhaving en sancties, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.