Accijnswetgeving

De heffing van accijnzen speelt niet alleen een rol bij de invoer en de uitvoer van accijnsgoederen, maar ook bij de productie, de opslag en het vervoer van deze goederen. Dit zijn bier, tabak en tabaksproducten zoals sigaren en sigaretten, wijn, bier en andere alcoholhoudende producten zoals gedistilleerde dranken, en ten slotte minerale oliën.
 
Van de alcoholvrije dranken, vruchten- en groentesappen, mineraalwater en limonade wordt een verbruiksbelasting geheven. De heffing van deze belasting volgt zoveel mogelijk die welke van toepassing is op de accijnsheffing.
 
In tegenstelling tot douanerechten die een heffing van de Europese Unie zijn, zijn accijnzen en verbruiksbelastingen een nationale heffing. Dat betekent dat EU richtlijnen die op accijnsgoederen betrekking hebben, in nationaal recht moeten worden omgezet. In geval zou blijken dat de Nederlandse wettekst in een bepaald geval afwijkt van de tekst in de richtlijn, kan de belastingplichtige een beroep doen op die richtlijnbepaling die dan voorgaat op de Nederlandse wettekst.

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina?

+31 (0)10 4406440 info@ploum.nl

Verschuldigdheid / belastbaar feit

Accijnzen zijn, tenzij een schorsingsregeling van toepassing is, verschuldigd wanneer accijnsgoederen in Nederland worden ingevoerd, alhier worden geproduceerd, onttrokken worden aan een schorsingsregeling en voorhanden zijn buiten een schorsingsregeling.

Invoer van accijnsgoederen

Wanneer accijnsgoederen uit een niet EU-land in Nederland worden ingevoerd, is accijns verschuldigd, tenzij de producten onmiddellijk na de invoer onder een schorsingsregeling worden geplaatst. Voor elk soort accijnsgoed is een tarief vastgesteld dat door de wetgever regelmatig wordt gewijzigd.

Productie en opslag van accijnsgoederen

Accijnsgoederen mogen in Nederland enkel in daarvoor aangewezen plaatsen en enkel met een daarvoor door de douane afgegeven vergunning worden geproduceerd. Deze plaatsen worden Accijnsgoederenplaatsen (“AGP”) genoemd. Zij zijn vergelijkbaar met douane-entrepots, zij het dat ze alleen bestemd zijn voor de fabricage en de opslag van de met name genoemde accijnsgoederen. De AGP-houder moet een zekerheid stellen voor de accijns die hij voor de door hem opgeslagen accijnsgoederen verschuldigd kan worden. Daarnaast moet hij een gedegen administratie voeren en periodiek (meestal maandelijks) aangifte doen van het bedrag aan accijns dat hij is verschuldigd wegens de uitslag van accijnsgoederen uit het AGP die niet onder een nadere schorsingsregeling zijn gebracht (uitslag tot verbruik).

Geregistreerde geadresseerde

Een geregistreerd geadresseerde is een (rechts)persoon die bij de uitoefening van zijn bedrijf accijnsgoederen onder schorsing van accijns in ontvangst neemt. Een geregistreerd geadresseerde moet een vergunning van de douane hebben, een gedegen administratie voeren en hij moet zekerheid stellen voor het mogelijk verschuldigde accijnsbedrag. Verder moet hij wekelijks aangifte doen van de hoeveelheid accijnsgoederen en het daarvoor verschuldigde bedrag aan accijns die hij in de week daarvoor heeft ontvangen

Schorsingsregeling

Een schorsingsregeling is een belastingregeling die er voor zorgt dat het betalen van verschuldigde accijns wordt uitgesteld en die geldt voor het onder schorsing van accijns produceren, verwerken, voorhanden hebben en overbrengen van accijnsgoederen waarvan de  accijnzen nog niet zijn betaald. De betaling van accijns is dus uitgesteld tot het moment dat de schorsingsregeling in Nederland wordt beëindigd, hoewel het belastbare feit al heeft plaatsgevonden.

Vervoer

Accijnsgoederen mogen onder schorsing van accijns worden overgebracht van:

  • de plaats van invoer naar een accijnsgoederenplaats waar ze worden opgeslagen;
  • de fabriek (een AGP) waar ze zijn geproduceerd naar een AGP waar ze worden opgeslagen;
  • het ene (opslag)AGP naar het andere (opslag)AGP in Nederland;
  • een belastingentrepot in een andere EU-lidstaat naar een AGP in Nederland waar ze worden opgeslagen;
  • een AGP in Nederland naar een belastingentrepot in een andere EU-lidstaat waar ze worden opgeslagen
  • een geregistreerd geadresseerde in Nederland naar een geregistreerd geadresseerde in een andere EU–lidstaat;
  • een geregistreerd geadresseerde in een andere EU–lidstaat naar een geregistreerd geadresseerde in Nederland;
  • een AGP in Nederland naar een plaats van uitvoer uit de EU.

Het vervoer van accijnsgoederen moet geschieden onder dekking van een elektronisch geleide document, een zogenoemd e-AD. De registratie van deze elektronische documenten vindt in de EU plaats met toepassing van het EMCS systeem (Excise Movement and Control System).

De titularis van het e-AD, meestal is dat de AGP houder van waar uit de accijnsgoederen vertrekken, is aansprakelijk voor de verschuldigdheid van de accijns tot op het moment dat de accijnsgoederen hun bestemming op regelmatige wijze hebben bereikt.

In geval zich tijdens het vervoer onregelmatigheden (bijvoorbeeld diefstal  of verlies) hebben voorgedaan, zal het voor die accijnsgoederen verschuldigde accijnsbedrag van de titularis van het document worden geheven en ingevorderd.

Fraude

Omdat accijnsgoederen hoog belast zijn, vindt er met deze goederen regelmatig fraude plaats. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan onregelmatige productie (bijvoorbeeld) geheime stokerijen en smokkel, maar ook aan carrouselverkeer. In het laatste geval wordt niet enkel de accijns maar ook de BTW ontdoken. Daarnaast vindt fraude met accijnsgoederen plaats door accijnsgoederen op papier over te brengen van de ene EU-lidstaat naar de andere, terwijl de accijnsgoederen naar een andere bestemming worden gebracht en zonder betaling van accijns in het vrije verkeer komen.

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht, Transportrecht, Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht, Voedsel- en Warenpraktijk, Haven en Douane, Food, Transport en Logistiek, Douane en Internationale Handel, Internationale Sancties en Exportcontrole , E-commerce,

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.