https://ploum.nl/uploads/Artikelen_en_Track_Records_en_expertise/Contracten/man-5710164_1920_(1).jpg

Start-ups en scale-ups: de statuten van de stichting en de WBTR

28 jun '21

Wil je de statuten (en reglementen) van een stichting in lijn brengen met de op 1 juli in werking tredende nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)? Wij zetten de belangrijkste aanpassingen op een rijtje.

Belet- en ontstentenisregeling bestuur
De statuten dienen na de eerstvolgende statutenwijziging of – als de statuten voor die tijd niet worden gewijzigd – uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de WBTR een zogenaamde belet- en ontstentenisregeling te bevatten. Daarin moet de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het bestuur voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders worden beschreven.

Beperking meervoudig stemrecht bestuur
De mogelijkheden in het toekennen van meervoudig stemrecht worden beperkt: één bestuurder mag niet mééeer stemmen uitbrengen dan de overige bestuurders tezamen. Bevatten de statuten een bepaling die tot gevolg heeft dat één bestuurders meer stemmen toekomt dan de overige bestuurders tezamen, dan dient dit bij de eerstvolgende statutenwijziging te worden aangepast. Worden de statuten in de tussentijd niet aangepast, dan tot uiterlijk vijf jaar na de inwerkingtreding een beroep op deze bepaling worden gedaan.

Tegenstrijdig belangregeling bestuur
Als een bestuurder een (in)direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, dan mag de desbetreffende bestuurder niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Zou daardoor geen bestuursbesluit kunnen worden genomen omdat dit de enige bestuurder of alle bestuurders betreft, dan kan het besluit alsnog worden genomen door het bestuur, maar moeten de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd. Dit is anders indien de stichting ook een raad van toezicht of raad van commissarissen kent, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht of raad van commissarissen.
Hoewel de WBTR niet vereist dat de tegenstrijdig belangregeling wordt vastgelegd in de statuten, is het wel raadzaam deze bepaling toe te voegen aan de statutaire bepaling over besluitvorming. Daarom is het aan te raden deze bepaling bij de eerstvolgende statutenwijziging op te nemen in de statuten om te voorkomen dat dit voorschrift wordt gemist. De statuten worden in de praktijk immers vaak als “spoorboekje” gebruikt. Hetzelfde geldt voor een reglement waarin regels over de wijze van besluitvorming zijn opgenomen.

Norm voor taakvervulling bestuur
Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Hoewel opname niet verplicht is in de statuten, ligt het voor de hand dit toe te voegen aan de bepaling over de taak van bestuurders indien en zodra de statuten worden gewijzigd.

Wettelijke grondslag raad van commissarissen
Met de inwerkingtreding wordt een wettelijke grondslag voor een raad van commissarissen, die ook een raad van toezicht kan worden genoemd, vastgelegd. De invoering van dit orgaan blijft optioneel.
De hiervoor genoemde onderwerpen ten aanzien van bestuurders, zijn ook relevant voor de raad van commissarissen. Zo kunnen ook commissarissen niet deelnemen aan een de beraadslaging en besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang en wordt het besluit alsnog onder schriftelijke vastleggingen van de overwegingen genomen indien dit alle commissarissen of de enige commissaris betreft. Daarnaast geldt ook de verplichte belet- en ontstentenisregeling, de beperking in het meervoudig stemrecht en de norm voor de taakvervulling voor de raad van commissarissen.

Wil je de statuten van een stichting in lijn brengen met de WBTR, of heb je andere vragen over de WBTR? Wij helpen je graag.

Contact

Kandidaat notaris

Roos de Vos

Expertises:  Ondernemingsrecht, Notarieel recht, Vastgoedrecht, Fusies en Overnames,

Aankomende events

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Klik op het plusje en schrijf je in voor updates over dit onderwerp.

Met uw inschrijving blijft u op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen op dit gebied. Vul hieronder uw gegevens in om per e-mail op te hoogte te blijven.

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoons­gegevens gebruiken, kunt u lezen in onze privacyverklaring. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Profiel wijzigen' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

{phrase:advantage_3}

{phrase:advantage_4}


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.