Per 1 januari 2022 belangrijke wijzigingen in het douanetarief van de Europese Unie

10 nov '21

Auteur(s): Arjan Wolkers, Jikke Biermasz,

Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

Eén van de kenmerken van de Europese Unie (EU) is dat het een zogenoemde douane-unie is. Dit betekent onder andere dat de lidstaten aan de buitengrenzen één gezamenlijk douanetarief hanteren. Om te bepalen hoeveel douanerechten ter zake van de invoer van een bepaald product geheven moet worden, is het noodzakelijk dat alle goederen eenduidig worden gecategoriseerd. Deze onderverdeling van de goederen is opgenomen in de zogenoemde Gecombineerde Nomenclatuur (hierna: GN), een lijst van enkele duizenden goederenomschrijvingen, die variëren van zeer specifiek tot zeer algemeen[1].  Aan deze goederenomschrijvingen in de GN zijn in de EU de tarieven van douanerechten gekoppeld. Jaarlijks vinden wijzigingen in de GN plaats.

 

Geharmoniseerd Systeem (GS)

De GN is gebaseerd op het multilaterale Verdrag betreffende het Geharmoniseerde Systeem (GS)[2]. Het GS wordt in meer dan 200 landen gehanteerd. Dit betekent dat de indeling van goederen wereldwijd in 98% van de gevallen op het GS is gebaseerd. Het GS is ontwikkeld onder leiding van de Wereld Douane Organisatie (WDO) en wordt om de vijf jaar herzien.

Concreet betekent dit dat het GS zal worden herzien op 1 januari 2022. De herziening is onder meer nodig om gelijke tred te kunnen houden met de voortdurend veranderende omstandigheden van de internationale handel en de technologische vooruitgang. Daarnaast omvatten de wijzigingen ook een verduidelijking van teksten om een uniforme toepassing van de nomenclatuur te waarborgen.

De nieuwe GS 2022-editie brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het geharmoniseerde systeem voor een breed scala aan goederen die wereldwijd worden vervoerd[3]. Zo krijgen bijvoorbeeld onbemande luchtvaartuigen (gewoonlijk drones genoemd) hun eigen specifieke bepalingen om de indeling van deze vliegtuigen te vereenvoudigen en krijgen smartphones hun eigen onderverdeling en aantekening, die de huidige indeling van deze multifunctionele apparaten zal moeten verduidelijken.

 

Consequenties voor de Gecombineerde Nomenclatuur in de EU

Alle landen of groepen van landen die het GS hanteren – waaronder dus ook de EU – moeten deze wijzigingen opnemen in de wetgeving van hun eigen grondgebied.

Dit betekent dat er per 1 januari 2022 een nieuwe, bijgewerkte, versie van het GN in werking treedt[4]. Voor importeurs is het van groot belang dat zij (ook) vanaf 1 januari 2022 de juiste goederenomschrijving in de GN hanteren en het daaraan gekoppelde douanetarief.

Mogelijk heeft de gewijzigde GN ook consequenties voor een eerder door de douane afgegeven bindende tariefinlichting (BTI). Een BTI is een beschikking van de douane, die op aanvraag van een importeur wordt afgegeven en waarmee een importeur zekerheid verkrijgt over de toe te passen goederencode voor een bepaald product. Een BTI is normaal gesproken drie jaar geldig, mits de daarin vermelde goederencode van het product in die periode hetzelfde blijft. Verandert de goederencode – bijvoorbeeld naar aanleiding van een wijziging in de GN per 1 januari 2022 – dan zal de BTI, in overleg met de douane, moeten worden aangepast.

 

Heeft u vragen over het nieuwe douanetarief of meer in zijn algemeenheid over de indeling van uw goederen in de GN of een eerder afgegeven BTI? Neem dan gerust contact op met Arjan Wolkers (a.wolkers@ploum.nl) of Jikke Biermasz (j.biermasz@ploum.nl). Ploum beschikt op het terrein van de handel, douane, accijns en logistiek over een unieke praktijk met zeer ervaren specialisten.

 

[1] De GN is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli

1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb 1987, L 256, blz. 1).

[2] Internationaal verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Pb L 198/3 van 20.7.1987).

[3] Het gaat om ongeveer 350 wijzigingen.

[4] Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van 12 oktober 2021 (PbEU L 385 van 29 oktober 2021) heeft de Commissie de publicatie bekendgemaakt van de Gecombineerde Nomenclatuur voor 2022.

Contact

Senior medewerker

Arjan Wolkers

Expertises:  Douanerecht, Haven en douane,Transport en logistiek, Douane en internationale handel,

Advocaat, Partner

Jikke Biermasz

Expertises:  Douanerecht,Transportrecht,Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht,Voedsel- en warenpraktijk, Haven en douane,Food,Transport en logistiek, Douane en internationale handel,Brexit,Corona (COVID-19) juridische Helpdesk,Internationale sancties en exportcontrole ,E-commerce,

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel

Wilt u reageren op dit artikel? Inloggen of maak een Mijn Ploum account aan om uw reactie te plaatsen


Blijf op de hoogte

Voeg deze interesses toe aan Mijn Ploum.

Stel direct een vraag

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens

 

Bedrijfsgegevens

Meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u lezen in ons Privacy statement. U kunt uw voorkeuren altijd wijzigen via de link ‘Wijzig uw gegevens' of u afmelden via de link ‘Afmelden'. Deze links vindt u onderaan ieder bericht dat u van Ploum ontvangt.

* Verplicht in te vullen velden.

Geïnteresseerd in

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

  • Volgen wat u interessant vindt
  • Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses
  • Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy
  • Vraag en antwoord mogelijkheden gebruiken bij artikelen

Account aanmaken

Haal alles uit Ploum.nl. Binnen een minuut geregeld.

*Verplicht in te vullen velden.

Ik heb al een account

Voordelen Mijn Ploum

Volgen wat u interessant vindt

Krijg aanbevelingen op basis van uw interesses

Snel inschrijven voor kennisevents en Ploum Academy

Reacties op artikelen plaatsen


Waarom vragen we uw naam?

We vragen u om uw voor- en achternaam zodat wij die kunnen gebruiken als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een Ploum Kennisevent.

Wachtwoord

Er wordt automatisch een wachtwoord voor u aangemaakt. Zodra uw account is aangemaakt ontvangt u dit wachtwoord in een welkomstmail. U kunt er direct mee inloggen. Dit wachtwoord kunt u indien gewenst ook zelf aanpassen via de wachtwoord vergeten functie.